2006-09-07 16:08:36

Artėja Benedikto XVI kelionė į Bavariją


Beliko mažiau kaip dvi dienos iki popiežiaus Benedikto XVI kelionės į Bavariją pradžios. Popiežiaus apaštališkosios kelionės į Miuncheną, Altiotingą ir Regensburgą tema: „Kas tiki niekuomet nebūna vienišas“. Šis Benedikto XVI posakis, pirmą kartą išgirstas pontifikato inauguracinėse Šv. Mišiose 2005 metų balandžio 24 dieną, apima kelias dimensijas. Jis primena kiekvieno krikštytojo priklausymą tikinčiųjų bendruomenei, jo bendrystę su Dievu gyvenime ir po mirties bei ypatingąją bendrystę su Šventaisiais, į kurią yra kviečiami visų laikų ir kraštų žmonės.

Kelionė į tris Bavarijos vyskupijas – Miuncheną ir Freisingą, Passau ir Regensburgą - kuriose Benediktas XVI gyveno ir dirbo prieš išrinkimą popiežiumi, Šv. Tėvą nuves į vaikystės metus menančius Marktl am Inn ir Altiotingo miestelius, į Freisingą, netoli Miuncheno, kur studijavo ir gavo kunigystės šventimus, į Regensburgą, kur dėstė dogmatiką ir dogmų istoriją bei į Miuncheną, Bavarijos sostinę, kur gavo vyskupo sakrą ir buvo jos arkivyskupas.

Tačiau šioji, jau ketvirtoji, tarptautinė apaštališkoji pontifikato kelionė drauge bus žengimas su Popiežiumi Bavarijos Bažnyčios istorijos pėdsakais. Miunchenas ir Freisingas yra bene seniausia arkivyskupija Vokietijoje. Šv. Tėvas lankysis Miuncheno Dievo Motinos katedroje Liebfrauendom, kurioje palaidotas miesto globėjas Šv. Vysk. Benonas, Freisingo katedrą kurioje saugojama Bavarijos evangelizatoriaus Šv. Vysk. Korbiniano palaikų urna.

Vienas iš pirmųjų į Bavariją atvykusio Popiežiaus veiksmų bus jo malda šeštadienio pavakare centrinėje Miuncheno aikštėje Marienplatz prie Marijos statulos, vadinamosios Mariensaeule, kurios metu jis atnaujins Bavarijos paaukojimo Mergelei Marijai aktą. Altiotinge, Bavarijos katalikybės širdyje, Popiežius atvyks į piligrimų iš visos Vidurio Europos gausiai lankomą Juodosios Marijos šventovę. Šventojo Tėvo kelionė į Bavariją jį nuves taip pat į Regensburgą, kuriame yra išlikęs bene seniausias krikščionybės Vokietijoje paminklas – IV amžiaus antkapio plokštė.

Dabartinis Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas, kardinolas Friedrich Wetter, kuris yra popiežiaus įpėdinis Bavarijos soste, Vatikano Radijui pareiškė, kad viliasi, jog Benedikto XVI kelionė būsianti tikėjimo šventė: „Norim, kad žmonės pajustų kas yra Bažnyčia, kad tai yra bendrystė su Popiežiumi, kad per bendrystę su Popiežiumi atsiskleidžia bendrystė su Kristumi“.

Prie Miuncheno, Rymo (Rhiem) laukuose, per sekmadienio rytą aukosimą iškilmingąją Eucharistiją, prie Popiežiaus altoriaus bus iškeltas Enghauzeno Kryžius, kurį neseniai baigėme restauruoti, - pasakojo Vatikano Radijui Miuncheno kardinolas Wetter. Jis pasakojo apie nuostabią staigmeną, kurią neseniai patyrė iš Enghauzeno Kryžiaus restauratorių. Jie nustatė, kad tai seniausias pasaulyje žmogaus dydžio Kryžius, kurio amžius siekia 890-900 metus. Šalia ypatingos Kryžiaus reikšmės bažnytinei dailei, Enghauzeno Kryžius liudija apie mūsų tikėjimo ištakas Bavarijoje, to tikėjimo, - sakė kardinolas Friedrich Wetter, - kuris per tūkstantmetį formavo mūsų kraštą. Tai ir nulėmė sprendimą būtent šį Kryžių iškelti per popiežiaus Benedikto XVI Bavarijos sostinėje aukosimas Šv. Mišias.

Esu giliai įsitikinęs, - kalbėjo Vatikano Radijui Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas, - kad Šventojo Tėvo kelionė bavarams suteiks progą paliudyti tikėjimo galią. Viliamės, kad Benedikto XVI apsilankymas gimtojoje žemėje sustiprins tikėjimą visų, kurie atvyks su mumis švęsti Eucharistijos Rymo (Rhiem) laukuose ateinantį sekmadienį, rugsėjo 10 d., - pažymėjo Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas, kardinolas Friedrich Wetter. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.