2006-09-05 17:07:44

Nový generálny minister Rádu menších bratov kapucínov


Rím (5. septembra, RV) – Generálna kapitula rádu menších bratov kapucínov, ktorá sa v týchto dňoch koná v Ríme, zvolila nového generálneho ministra tohto rádu. Stal sa ním otec Mauro Jöhri, provinciál švajčiarskych kapucínov. Páter Mauro nahradí vo funkcii kanadského pátra Johna Corriveaua, ktorý bol generálnym ministrom dvanásť rokov. 59-ročný páter Jöhri vstúpil ku kapucínom v roku 1964. Po kňazskej vysviacke v roku 1972 pokračoval v štúdiu teológie na univerzite vo švajčiarskom Friburgu. V roku 1980 získal doktorát na univezite v Luzerne. Prednášal dogmatiku a fundamentálnu teológiu na Teologickej fakulte v Coire a niekoľko rokov pôsobil ako profesor na Teologickej fakulte v Lugane. Provinciálom švajčiarskych kapucínov sa páter Jöhri stal poprvýkrát v roku 1995, opätovne bol zvolený v roku 2005.

Vatikánsky rozhlas sa nového generálneho ministra kapucínov opýtal, s akými pocitmi prijal svoje nové poslanie: „Zaiste, s veľkým vnútorným rozochvením, s pocitom, že stojím pred veľmi veľkou výzvou. ...Je to ťažká cesta, ale je to služba, ktorá sa odo mňa žiada, služba, ktorá si žiada, aby som do nej vložil predovšetkým svoje srdce, svoju lásku k rehoľnému životu, svoju lásku k rádu kapucínov. A tiež budem potrebovať spolupracovníkov. Očakáva sa zvolenie rady, ktorá bude pracovať v úzkom kontakte so mnou.“

A aké sú v súčasnosti podľa pátra Maura Jöhriho najnaliehavejšie výzvy pre kapucínsky rád? „Ako konkrétna potreba bratskej solidarity sa zrodila požiadavka správneho prerozdelenia prostriedkov rehole, tak, aby aj naše komunity v južnej časti sveta mali nielen to najnutnejšie, ale aj všetko to, čo je potrebné pre podporu formácie mladých, ktorí klopú na naše dvere.“

 
- mv -

All the contents on this site are copyrighted ©.