2006-09-05 16:42:51

„Išminčių tarybai“ pavesta įvertinti moralinių vertybių kaitą Europos vienijimosi procese


Europos vyskupai ateinantį pirmadienį, rugsėjo 11 d., Briuselyje pristatys Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos sudarytą „Išminčių tarybą“. Europos vyskupai „Išminčių tarybą“ sudarė Romos Traktato pasirašymo 50 metinių proga. Pirmąjį būsimos Europos Sąjungos branduolį įsteigęs Europos traktatas buvo pasirašytas Romoje 1957 metų kovo 25 d. Traktatą pasirašė šešios Europos Ekonominės Bendrijos steigėjos: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Prancūzija ir Vokietijos Federacija. Daug pasikeitė Europoje nuo Ekonominės Bendrijos įsteigimo. Organizacija plėtėsi ir augo, nuolat buvo tobulinamas Europos valstybių vienijimosi bei didesnės ekonominės integracijos procesas, o atitinkamai su siekiais buvo keičiamas ir pats organizacijos vardas. Savo sudarytajai „Išminčių tarybai“ Europos Sąjungos vyskupai pavedė specifinį uždavinį - parengti raportą apie moralinių vertybių kaitą europinio vienijimosi procese. Sąjungos katalikų vyskupai viliasi, jog minėtasis raportas bus dingstis nuodugniau susipažinti su vertybių visumą Europoje.

Europos vyskupai į „Išminčių tarybą“ pakvietė 23 žinomus Europos politikus iš skirtingų Sąjungos šalių. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos paskelbtame „Išminčių tarybos“ narių sąraše yra Europos parlamento deputatas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos/Atkuriamojo Seimo pirmininkas, prof. Vytautas Lansbergis.

„Išminčių Taryba“, kuri pirmą kartą susirinks rugsėjo 11 dieną, savo išvadas paskelbs 2007 metų kovo 25-ąją kongrese, kurį drauge su įvairiais katalikiškais sąjūdžiais ir religinėmis bendruomenėmis rengia Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija. Minėtasis kongresas sutaps su tą pačią dieną rengiamu Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimu, kurio metu, minint Romos Traktato Auksinį jubiliejų, bus patvirtintas politinis įsipareigojimas vieningai kurti vertybėmis pagrįstą Europos Sąjungą. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.