2006-09-01 18:14:10

Toliau kovojama prieš mirties bausmę trims katalikams Indonezijoje


Mūsų laidose jau ne kartą kalbėjome apie didelio visuomenės dėmesio Indonezijoje susilaukusio trijų katalikų, Fabianus Tibo, Domingus „Domi“ da Silva ir Marinus Riwu , teismo procesą. Jie buvo nuteisti mirties bausme už tai, kad neva kurstė tarpreliginį smurtą ir dalyvavo žudynėse Poso mieste 2000 metais, kai per musulmonų ir krikščionių susirėmimus žuvo per tūkstantį žmonių.

Teismas paskubėjo paskelbti mirties nuosprendį, tačiau trijų nuteistųjų gynėjai pateikė įrodymų, jog kaltinimai yra nepagrįsti ar net visiškai melagingi, kaip antai teiginys, jog Fabianus Tibo buvo 700 krikščionių būrio, puolusio musulmonus, vadas. Bent devyni liudytojai paliudijo, jog Tibo buvo visai kitoje vietoje, negu kur vyko žudynės, tačiau teismas šiuos liudijimus ignoravo.

Trijų katalikų teismo procesas tapo viešas, pranoko tik kriminalinės bylos ribas ir įtraukė aukščiausias Indonezijos politinės ir administracinės valdžios instancijas, religines bendruomenes, žmogaus teisių aktyvistus, pilietinės visuomenės grupes.

Šiuo metu trijų katalikų teismo procesas yra patekęs į tam tikrą akligatvį. Didesnio skaidrumo jų byloje reikalauja ne tik Indonezijos katalikų Bažnyčia, bet ir musulmonų lyderiai. Iškilo įtarimų, jog Indonezijos vyriausybė, suversdama visą atsakomybę už tarpreliginis konfliktus Poso mieste ir apylinkėse 1998 – 2001 metais religinių grupių tarpusavio neapykantai, bando užglaistyti kai kurių Indonezijos pareigūnų, viešos tvarkos palaikymo pajėgų ir kariuomenės vaidmenį konflikte, kai kurių grupių politinius ir privačius interesus.

Mirties bausmė trims katalikams jau turėjo būti įvykdyta rugpjūčio 11 dieną, tačiau dėl bylos viešumo ir didelių neaiškumų paskutinę minutę ji buvo atidėta.

Neseniai mirti nuteistų katalikų advokatai antrą karta kreipėsi į Indonezijos prezidentą prašydami jiems suteikti malonę, mat Indonezijos įstatymai prezidentui leidžia sustabdyti ar iš viso panaikinti mirties bausmę nuteistajam, arba net jam atleisti. Tačiau malonės prašymas buvo atmestas, tiesa, Aukščiausiojo Teismo sprendimu. O tai, anot advokatų, prieštarauja įstatymams, mat prezidentas, o ne Aukščiausias Teismas sprendžia suteikti ar nesuteikti malonę. Kai kurie prezidento pasyvumo ir nenoro gilintis į šią bylą priežastis įžvelgia tame, kad tarpreliginių kruvinų konfliktų Poso mieste metu jis buvo Indonezijos Saugumo ir politinių reikalų ministras, tad ši byla galėtų iškelti jam nepalankių faktų.

Malonės trims Indonezijos katalikams prašė popiežius Benediktas XVI, Šventasis Sostas diplomatiniais kanalais paprašė bent jau panaikinti mirties bausmę, priminęs katalikų Bažnyčios neigiamą požiūrį į ją.

Šį trečiadienį pasirodė kiek vilties teikiančios paskutinės žinios - pranešama, jog Fabianus Tibo iš specialios, pagal įstatymus mirties bausme nuteistiesiems skirtos kameros buvo perkelti į bendrą. Taip pat ir kitiems dviem nuteistiesiems suteiktos lengvesnės sąlygos. Tačiau Indonezijos Vidaus reikalų ministras paskubėjo pareikšti, jog mirties bausmė nepanaikinta ir jos data bus nustatyta artimiausiu laiku. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.