2006-09-01 14:46:51

Návšteva Svätého Otca v sanktuáriu v Manoppelle


Vatikán (1. septembra, RV) - Svätý Otec dnes, 1. septembra, navštívil svätyňu v mestečku Manoppello v talianskom regióne Abruzzo. Svätyňa, ktorú spravuje rehoľa menších bratov kapucínov, je známa vzácnou starodávnou relikvou – plátenou šatkou, na ktorej je podľa tradície zobrazená Svätá Tvár. Zvláštnosťou obrazu opuchnutej mužskej tváre s dlhšími vlasmi a bradou je, že na ňom nie sú žiadne stopy po farbive. Aj podľa názoru odborníkov obraz na šatke hnedastej farby s rozmermi 17 x 24 cm nebol namaľovaný ľudskou rukou, ani vytlačený. Relikvia, v Taliansku nazývaná “Volto Santo” či „Veronikina šatka“, má dlhú históriu. Vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti oslovil jezuitského pátra Heinricha Pfeifera, ktorý obraz skúmal od roku 1986. Opýtali sme sa, odkedy sa táto relikvia nachádza v Manoppelle a prečo práve na tomto mieste:

„Je potrebné vedieť, že Manoppello je jedno z najskrytejších mestečiek v Abbruzze. Keď sa v Manoppelle objavil obraz, sanktuárium bolo nové, postavené pre bratov kapucínov a nachádzalo sa v lese, ale nevieme presne, kedy sa tu obraz objavil. Kapucíni napísali historický záznam, ale zdá sa, že viac preto, aby zmietli stopy, než preto, aby povedali pravdu. Objavenie obrazu datovali do roku 1506 ale tento termín je prakticky nemožný z mnohých dôvodov. Predovšetkým preto, že taká vzácna vec ako tá z Manoppella, mohla byť iba Veronikina šatka z Ríma, ktorá zmizla – a o tom sa veľa hovorilo – počas plienenia Ríma. Ten, kto ju ukradol, bol istotne jeden zo šľachticov a nevedel, čo si s ňou počať a teda ju na dlhý čas schoval. Pápež Urban VIII. v rámci azda príliš drastického opatrenia chcel, aby všetky Veronikine šatky boli odovzdané, akiste preto, aby sa zničili. Malo sa to stať v rokoch 1630-1638, takže vtedy sa muselo urobiť niečo pre záchranu tohto obrazu. Napokon mohla byť šatka odovzdaná kapucínom a tak vzniká legenda, aby sa mohlo povedať: “Toto nemôže byť Veronikina šatka, ani jej kópia a preto nemala byť odovzdaná pápežovi”. Ale táto skutočnosť bola zverejnená až po smrti pápeža v roku 1646.“ Výskumy jezuitského pátra Heinricha Pfeifera viedli k hypotéze, že tvár na šatke je v dokonalej zhode s tvárou na Turínskom plátne. Spolu s ním bola spočiatku aj uchovávaná.

Pápež Benedikt XVI. priletel do Manoppella vrtuľníkom z Castel Gandolfa a jeho návšteva mala charakter súkromnej púte. Po prílete ho privítali miestni občianski predstavitelia, arcibiskup z Chieti - Vasto Mons. Bruno Forte spolu s ďalšími biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a veriacimi. O 10. hodine predpoludním bola na programe adorácia najsvätejšej sviatosti, poklona relikvii „Svätej tváre“ a nasledoval príhovor Svätého Otca:

„Drahí kňazi, pastieri Kristovho stáda, ak vo vás ostáva vtlačená svätosť jeho Tváre, nemajte strach, aj veriaci, zverení do vašej opatery tým budú preniknutí a premenení. A vy, seminaristi, ktorí sa pripravujete na to, aby ste sa stali vodcami, zodpovednými za kresťanský ľud, nenechajte sa priťahovať ničím iným, ako Ježišom a túžbou slúžiť svojej Cirkvi. Rovnako by som chcel povedať vám, rehoľníci a rehoľníčky, aby každá vaša aktivita bola viditeľným odrazom dobroty a Božieho milosrdenstva. “Tvoju tvár, Pane, hľadám”: Hľadanie Ježišovej tváre musí byť túžbou všetkých nás kresťanov, sme skutočne “generáciou”, ktorá v tomto čase hľadá jeho tvár, tvár “Boha Jakubovho”. Keď vytrváme v hľadaní Pánovej tváre, na konci nášho pozemského putovania bude On, Ježiš, naša večná radosť, naša odmena a sláva naveky: Sis Jesu nostrum gaudium,/qui es futurus praemium:/sit nostra in te gloria,/per cuncta sempre specula.“

Svätý Otec svoj príhovor ukončil starozákonnými slovami požehnania: “Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!” (por. Nm 6, 24 – 26). Po skončení príhovoru Benedikt XVI. udelil prítomným apoštolské požehnanie. Po ňom sa na chvíľu zastavil v kláštore kapucínov a o 11:30 odletel vrtuľníkom späť do letného sídla v Castel Gandolfo.

- dj -

All the contents on this site are copyrighted ©.