2006-06-25 12:08:06

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán (25. júna, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:
 
Drahí bratia a sestry,
Dnešná, dvanásta nedeľa v období cez rok, sa nachádza uprostred významných liturgických slávností. Uplynulý piatok sme slávili Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Je to sviatok, ktorý veľmi vhodne spája ľudovú zbožnosť s teologickou hĺbkou. Bolo tradíciou, ktorá v niektorých krajinách pretrváva do dnes, zasvätenie sa rodín Božskému srdcu, čoho vyjadrením bol jeho obraz v ich domácnostiach. Korene tejto úcty siahajú k tajomstvu vtelenia. Pretože práve prostredníctvom Ježišovho srdca sa Božia láska voči ľudstvu, zjavila vznešeným spôsobom. Preto táto autentická úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu si zachováva neustále svoju vážnosť a priťahuje osobitne tie duše, ktoré túžia po Božom milosrdenstve, v ktorom nachádzajú nevyčerpateľný prameň z ktorého možno čerpať vodu Života, ktorá má moc zavlažiť púšť duše a dať rozkvet nádeji. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je aj Svetovým dňom modlitieb za posvätenie kňazov. Pri tejto príležitosti pozývam Vás všetkých, drahí bratia a sestry k modlitbe za kňazov, aby sa mohli stať opravdivými svedkami Kristovej lásky.
 
Včera nám liturgia predostrela slávenie Narodenia svätého Jána Krstiteľa. Je to jediný svätý, u ktorého slávime aj narodenie, pretože predstavuje počiatok naplnenia božích prísľubov. Ján je „prorok“, ktorý je identifikovaný s Eliášom, a ktorý bol určený k tomu, aby bezprostredne predišiel Mesiáša a pripravil izraelský ľud na jeho príchod (por. Mt, 11,14, 17,10-13).On musí rásť a mňa musí ubúdať." (Jn 3,30). Tento Jánov výraz je programovým výrazom pre každého kresťana.
 
Dovoliť, aby Kristovo „Ja“ nahradilo naše „Ja“ sa stalo výslovnou túžbou apoštolov Petra a Pavla, ktorých si Cirkev uctieva 29. júna. Svätý Pavol o sebe napísal: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). Pred nimi a pred každým iným svätým, túto skutočnosť žila Najsvätejšia Mária, ktorá zachovávala slová svojho syna Ježiša, vo svojom srdci. Včera sme kontemplovali toto jej Nepoškvrnené srdce, srdce matky, ktorá neustále bdie nad nami s nežnou starostlivosťou. Kiež na jej príhovor vždy zostaneme verní kresťanskému povolaniu.

- ls -All the contents on this site are copyrighted ©.