2006-06-06 17:38:25

Rodina - miesto integrálneho odovzdávania života


Vatikán (6. júna, RV) – Pápežská rada pre rodinu dnes zverejnila nový dokument s názvom „Rodina a ľudská prokreácia“. 57-stranový dokument o problematike ľudského plodenia, pre ktoré sa používa odborný termín prokreácia, sa v piatich kapitolách venuje tematickým okruhom ako: Prokreácia, múdrosť národov a ľudská hodnota potomstva; Práva rodiny; či Otvorená rodina a starnutie obyvateľstva. V dokumente sa zdôrazňuje, že iba rodina, založená na manželstve, je vhodným miestom pre zodpovedné odovzdávanie života. V súčasnej kultúrnej klíme hrozí, že počatie človeka sa stane iba počatím „indivídua“ a že manipulácie v oblasti vedy a techniky budú počiatkom toho, aby sme raz dospeli k „človeku, stvorenému človekom“.

„Ak si človek privlastní moc vyrobiť človeka,“ upozorňuje dokument, vyvolá to nezvratnú tendenciu „k samozničeniu.“ Individualistické pohnútky a potraty sú ďalšími hrozbami, ktoré treba zastaviť. „Omyly muža a ženy vo vzťahu k životu,“ uvádza ďalej Pápežská rada pre rodinu, „sú predovšetkým omylmi, ktoré zasahujú ich vzťah s Bohom.“ Rodina je miestom integrálneho, teda úplného odovzdávania života, ktoré nespočíva iba v počatí a pôrode, hoci aj to sú obdivuhodné veci, ale v celkovej výchove, a to výchove kresťanskej a výchove ľudskej, povedal pre Vatikánsky rozhlas v súvislosti s citovaným dokumentom Predseda pápežskej rady pre rodinu, kardinál Alfonso Lopez Trujillo: „Človek nie je ´produktom´, nie je ´výsledkom´ techniky, vedy, sprostredkovania, ktoré nahrádza zodpovednosť, veľkosť aktu ľudskej lásky. V prípade tzv. FIVET-homológneho a FIVET-heterológneho oplodnenia, ku ktorému prichádza umelým spôsobom, v skúmavke, mimo manželského aktu, chýba táto láska, táto jednota, tá skutočnosť, že dvaja sa stanú jedným telom, ... chýba tu vzájomné darovanie sa.“

- mv -All the contents on this site are copyrighted ©.