2006-05-24 16:31:11

Poľsko o niekoľko hodín privíta Benedikta XVI.


Poľsko (24. mája, RV) - Už o niekoľko hodín privíta Poľsko pápeža Benedikta XVI.. Vo štvrtok, 25. mája, v ranných hodinách odletí Svätý Otec z Ríma do Varšavy. Jeho prílet je naplánovaný na 11. hodinu. Na programe prvého dňa jeho apoštolskej návštevy bude stretnutie s klérom vo varšavskej katedrále, zdvorilostná návšteva u poľského prezidenta Lecha Kaczynského a ekumenické stretnutie v evanjelickom kostole Najsvätejšej Trojice. S akými pocitmi očakáva Poľsko vzácneho hosťa?, opýtal sa vyslaný spravodajca Vatikánskeho rozhlasu Sergio Centofanti varšavského arcibiskupa, kardinála Jozefa Glempa: „Poľsko očakáva Svätého Otca s láskou, s úctou, ktorú voči nemu vždy prechovávalo, aj ako voči priateľovi pápeža Wojtylu. Očakávame ho s otvoreným srdcom a sme pripravení na jeho návštevu. Sme si vedomí, že aj viera Poliakov, hoci je živá, má aj svoje slabosti. Máme problémy v sociálnej oblasti, ako aj v oblasti spoločensko-morálnej. Nie vždy podávame skutočné svedectvo viery. Napríklad, prehlbuje sa kríza rodiny. Svätý Otec zaiste posilní našu vieru, dá nám podnet pre apoštolát.“

Počas nasledujúcich dní navštívi Benedikt XVI. miesta, ktoré boli zvlášť blízke jeho predchodcovi Jánovi Pavlovi II.: jeho rodné mesto Wadovice, kráľovský Krakov, kde Karol Wojtyla študoval a neskôr pôsobil ako arcibiskup, mariánske pútnické miesto Jasná Hora v Čenstochovej, či Svätyňa Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch. Jednou z posledných zastávok na trase apoštolskej cesty Benedikta XVI. bude bývalý koncentračný tábor v Osvienčime, ktorý Ján Pavol II. navštívil v roku 1979, počas svojej prvej návštevy v Poľsku. V nedeľu, 28. mája, sa na tomto mieste poprvýkrát bude modliť nemecký pápež za obete nacistických vyhladzovacích táborov. Vstupnú bránu tábora prekročí okolo piatej hodiny popoludní. K najsilnejším okamihom bude patriť jeho modlitba pri múre popráv a v bunkri hladu, kde v auguste 1941 dobrovoľne podstúpil smrť namiesto svojho spoluväzňa svätý Maximilián Kolbe. O utrpení, ktorým prešiel počas druhej svetovej vojny židovský národ, a ktoré Židia označujú slovom šoáh, čo v preklade znamená hrôza, pohroma, sa Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu zmienil niekoľkokrát: „Skláňam hlavu pred všetkými, ktorí prežili skúsenosť tohto prejavu ´mystéria iniquitatis´ – ´tajomstva neprávosti´ ... V najtemnejšom období nemeckých a európskych dejín, stála nezmyselná rasistická ideológia novopohanského charakteru na počiatku pokusu o vyhubenie európskeho židovstva... Ide o kruté zločiny, ukazujúce všetko to zlo, ktoré v sebe zahŕňala nacistická ideológia ... Pri spomienke na podobné úchylky nie je možné, aby každý čestne zmýšľajúci človek neobnovil v sebe odhodlanie urobiť to, čo je v jeho silách preto, aby sa už nikdy nezopakovali skúsenosti s takýmto neľudským barbarstvom.“

Pápež v Osvienčime navštívi aj Centrum pre dialóg a modlitbu, katolícku inštitúciu, ktorá vznikla v roku 1992 z iniciatívy kardinála Macharského v spolupráci s arcidiecézami Francúzska a Belgicka ako aj predstaviteľmi rôznych židovských organizácií. Benedikt XVI. napokon navštívi bývalý tábor v Brezinke, tzv. Osvienčim 2, kde väčšina väzňov skončila v plynových komorách. Všetky tieto obete pripomína medzinárodný pomník s pamätnými kamennými doskami, na ktorých sú nápisy v rôznych jazykoch. Pápež pred týmto pomníkom prednesie v nemčine modlitbu za obete vojny a za mier vo svete, spolu s prítomnými bývalými väzňami, ktorí prežili, ako aj predstaviteľmi iných náboženstiev. Po modlitbe bude nasledovať príhovor v taliančine. Aký je podľa kardinála Glempa význam návštevy Benedikta XVI. v Osvienčime a Brezinke? „Sú to miesta, ktoré majú mimoriadny význam pre skúšku ľudstva, miesta, kde sa spáchal veľký hriech. Svätý Otec sa chce modliť na týchto miestach, pre ktoré je príznačné zlo, ktoré sa na nich spáchalo.“

- mv -
All the contents on this site are copyrighted ©.