2006-05-08 16:43:12

Benedikt XVI.: Misie sú prejavom vedomého spoločenstva


Vatikán (8. mája, RV) - Svätý Otec sa dnes v Klementínskej sále stretol s účastníkmi plenárneho zasadania Pápežských misijných diel. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť na misijnú činnosť Cirkvi vo svete, ktorá prebúdza v kresťanskom ľude vieru a lásku.

Drahí priatelia z Pápežských misijných diel, aj vďaka misijnej animácii, ktorú uskutočňujete vo farnostiach a diecézach, sa dnes modlitba a konkrétna pomoc misiám chápe ako integrálna časť života každého kresťana. Tak, ako prvotná Cirkev posielala do Jeruzalema zbierky z Macedónska a Achájska pre tamojších kresťanov (por. Rim 15,25-27), i dnes sa zodpovedné uvedomovanie si spoločenstva dotýka veriacich každej komunity, aby podporovali potreby misijných krajín, čo je významným znamením katolicity Cirkvi.“

Benedikt XVI. ďalej poukázal na to, že misijné hnutie sa v týchto rokoch rozvinulo do veľmi sľubnej misijnej spolupráce. „Pokračujte v tejto službe cirkevným komunitám a podporujte ich vzájomnú spoluprácu,“ povzbudil Svätý Otec národných riaditeľov Pápežských misijných diel a osobitne im poďakoval za všetko, čo robia v prospech evanjelizácie.

-lm-All the contents on this site are copyrighted ©.