2006-05-06 16:25:06

Noví kardináli začlenení do dikastérií Rímskej kúrie


Vatikán (6. mája 2006, RV) - Pápež Benedikt XVI. dnes začlenil medzi členov Rímskej kúrie kardinálov, ktorých kreoval na svojom prvom konzistóriu 24. marca tohto roku.

Kardináli Jean-Pierre Ricard a Antonio Llovera sa stali členmi Kongregácie pre náuku viery;

Jozef Zen Ze-kiun a Franc Rodé členmi Kongregácie pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí;

Pre Kongregáciu pre svätorečenie bol menovaný kardinál William Levada;

Novým členmi Kongregácie pre biskupov sa stali kardináli William Levada a Franc Rodé;

Kardináli Carlo Caffarra a Jozef Zen Ze-kiun sa stali členmi Kongregácie pre evanjelizáciu národov;

Kardinál Sean Patrick O´Malley sa stal členom Kongregácie pre klérus;

Do Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života boli menovaní kardináli Sean Patrick O´Malley a Agostino Vallini;

Kardinál Stanislav Dziwisz bol menovaný za člena Kongregácie pre Katolícku výchovu.

- lm –All the contents on this site are copyrighted ©.