2006-02-17 15:57:01

Pápai jóváhagyás a görög-melkita katolikus egyház érsekének megválasztásához


Az izraeli görög-melkita katolikus egyház szinódusa a keleti egyházak szokása szerint megválasztotta Akka érsekét, Elias Chacour atya személyében. A választást a Pápa jóváhagyta. Elias Chacour 1939-ben született a galileai Biramban. Názáretben végezte a gimnáziumot, majd a párizsi Saint Sulpice szemináriumban teológiai és biblikus tanulmányokat végzett, és a Sorbonne hallgatója volt. 1965-ben szentelték pappá. Rövid ideig egy galileai görög-melkita plébánián volt káplán. 1968-ban a jeruzsálemi héber egyetemen biblikus és talmud diplomát szerzett. Ő volt az első palesztin, aki ezt az egyetemet elvégezte. 1972-ben ökumenikus teológiából doktorált Genfben. A további években 6 európai és amerikai egyetem adományozott számára díszdoktori címet. 2001-ben archimandrita címet kapott egyházában. Az utóbbi években plébános volt Názáretben, gazdasági felelős és ugyancsak plébános egy galileai faluban, Ibillinben. Itt létrehozta a „Mar Elias” iskolát, amelynek jelenleg 4 ezer tanulója van.All the contents on this site are copyrighted ©.