2006-01-26 17:04:02

Modlitebná kniha pre pravoslávnych veriacich v čínštine


Hong Kong: Pravoslávni veriaci v Hong Kongu majú po prvý raz k dispozícii modlitebnú knihu v dvoch jazykoch – čínskom a ruskom. Prvý náklad modlitebných kníh v počte 2000 kusov bol vytlačený v Moskve vďaka pomoci bratstva svätých Petra a Pavla v Hong Kongu.

Modlitebná kniha obsahuje ranné a večerné modlitby ako aj božskú liturgiu sv. Jána Chryzostoma, vždy na jednej strane v ruštine a náprotivnej strane v čínštine. Tento nový preklad je ovocím misionárskej horlivosti metropolitu Innokentija (Figurovského) z Pekingu, ktorý v prvých rokoch 20. storočia autorizoval jednu komisiu prekladateľov, aby začali s prekladaním pravoslávnych liturgických textov do modernej čínštiny. Prvým výsledkom ich práce bola čínska modlitebná kniha, ktorá vyšla v roku 1910. Svätý Ján Maximovič dal v roku 1948 svoje požehnanie novému, zrevidovanému vydaniu modlitebnej knihy, určenej pre jeho komunitu veriacich keď bol arcibiskupom v Šanghaji.

Pri práci na novom preklade slúžili ako vzory originálne texty v gréčtine a ďalšie modlitebné knihy v čínskom jazyku. Novú modlitebnú knihu dostanú od bratstva svätých Petra a Pavla zdarma všetci veriaci čínskych pravoslávnych komunít, ktorí žijú v Rusku a v Číne.

Čínska pravoslávna cirkev dostala v roku 1957 od ruskej pravoslávnej cirkvi plnú autonómiu. Po kultúrnej revolúcii v rokoch 1966-67 sa náboženský život jej komunity skoro úplne zastavil.

Na základe údajov úradu moskovského patriarchátu pre vzťahy so zahraničnými cirkvami žije v súčasnosti v Číne okolo 13 tisíc pravoslávnych veriacich, z nich 400 žije v Pekingu.

(ASIANEWS, 260106, zm)All the contents on this site are copyrighted ©.