2006-01-26 17:00:24

Európa musí opätovne objaviť svoje kresťanské korene


Vatikán: V Klementínskej sále sa dnes Svätý Otec stretol s účastníkmi stretnutia delegátov Cirkví, biskupských konferencií, komunít a ekumenických organizácií Európy, ktorí sú v Ríme na prípravnom stretnutí Celoeurópskeho ekumenického zhromaždenia.

Benedikt XVI. vo svojom krátkom príhovore upozornil, že svedectvo viery, ktoré musia vydávať kresťania v súčasnom svete poznačenom relativizmom a ľahostajnosťou, je neodmysliteľnou službou Európe pri jej zjednocovaní.

Aby proces zjednocovania priniesol svoje ovocie, Európa potrebuje znova objaviť svoje kresťanské korene tým, že dá priestor etickým hodnotám, ktoré tvoria časť jej širokého a pevného duchovného dedičstva. My ako učeníci Krista máme za úlohu pomôcť Európe uvedomiť si túto svoju osobitnú zodpovednosť v zhromaždení národov. Prítomnosť kresťanov však bude rozhodujúca, iba ak budeme mať odvahu prejsť cestou zmierenia a jednoty“.

Svätý Otec v závere príhovoru pripomenul slová pápeža Jána Pavla II. zo Synody biskupov pre Európu, ktorá sa konala v roku 1991. „Môžeme pripustiť v Európe, ktorá smeruje k politickej jednote, aby práve Kristova cirkev bola faktorom nejednotnosti a nezhody? Nebol by to jeden z najväčších škandálov našej doby?“.

Benedikt XVI. preto zdôraznil, že od predstaviteľov všetkých Cirkví a cirkevných spoločenstiev sa vyžaduje konkrétne úsilie, ktoré povedie k vytúženej jednote. „Čo sa týka mojej osoby – uviedol Svätý Otec – obnovujem tu moje pevné rozhodnutie... pracovať zo všetkých síl na opätovnom nastolení plnej a viditeľnej jednoty všetkých nasledovníkov Krista“.

Prípravné stretnutie tretieho Európskeho ekumenického zhromaždenia sa začalo vo Večnom meste tento utorok, 24. januára. Zúčastňuje sa ho 150 delegátov z asi 50-tich krajín, ktorí zastupujú 40 cirkví, 34 biskupských konferencií a vyše 50 združení a hnutí. Téma stretnutia znie: „Kristovo svetlo osvecuje všetkých - nádej na obnovu a jednotu Európy“. Centrom diskusií je Ekumenická charta, ktorá bola podpísaná v Štrasburgu v apríli roku 2000 a je určená cirkvám a biskupským konferenciám Starého kontinentu.

(RV, 260106, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.