2006-01-25 10:01:48

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Ríme


Taliansko: Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude v rímskych bazilikách a kostoloch prebiehať bohatý duchovný ekumenický program. Napríklad v Bazilike Panny Márie na Via Lata dnes posvätnou liturgiou grécko-katolíckeho obradu začala oktáva modlitieb v rôznych východných katolíckych rítoch. V Bazilike svätého Pavla za hradbami sa zase konali slávnostné vešpery za účasti členov anglikánskej farnosti All Saints v Ríme, počas ktorých predniesol homíliu anglikánsky pastor z tejto farnosti, reverend Jonathan Boardman.

Organizovaním ekumenických liturgií a pobožností v Bazilike svätého Pavla za hradbami poveril Svätý Otec rehoľu benediktínov prostredníctvom Motu proprio z 31. mája 2005 s názvom „Starobylá a ctihodná Bazilika“. Desať benediktínov z opátstiev z celého sveta pripravuje rôzne liturgické slávnosti a kultúrne podujatia ekumenického charakteru v spolupráci s Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov.

(RV, Fides, 180106, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.