2006-01-24 15:54:10

Медиите: мрежа за комуникация, общение и сътрудничество


Така Папа Бенедикт ХVІ е озаглавил посланието за 40-тия Световен ден на социалните комуникации, който се отбелязва на 28 май и което по традиция бива обявявано на 24 януари, литургичен празник на Св.Франциск Салски, покровител на католическите журналисти.

"Истинската комуникация изисква смелост и решителност" на всички работещи в този сектор, "за да не се огънат под тежестта на голямата информация и за да не се приспособят към частичните или временни истини" - подчертава папата в първото си послание за медиите. За Бенедикт ХVІ комуникацията "изисква търсене и разпространяване смисъла на човешкото, общественото и социалното съществувание". По този начин - посочва Папата - медиите могат конструктивно да допринесат за разпространението на доброто и истинското".

Заедно с това Бенедикт ХVІ предупреждава: "Въпреки, че медиите улесняват размяната на информация и идеи, същевременно те могат да бъдат "замърсени от двойнственост" и да създадат опасността от "генериране на монокултура, замъгляваща творческото", "смаляване на комплексността на мисълта" и "обезценяване особенното в културните и индивидуалните практики и религиозното верую". По този начин медиите се превръщат от "голяма кръгла маса за диалог на човечеството в индустрия сама за себе си, насочена единствено към печалбата, загубвайки поглед към смисъла и отговорността в служението за общото благо".

Оттук и необходимостта "да се гарантира точната хронология на събитията, достатъчното обяснение на интересуващите публиката аргументи", "почтеното представяне на различните гледни точки", "подкрепянето и стимулирането на съпружеския и семейния живот", които са основа за всяко общество и култура. Той се обръща преко към медиите и медийните индустрии " да сътрудничат с родителите във възпитанието на новите поколения", като предлагат "поучителни примери за човешкия живот и любовта". "Когато се констатира обратното - пише Папата - се чувстваме обезкуражени и унизени", особено когато "младежите са подложени на деградиращи или фалшиви изрази на любовта, които осмиват дареното от Бог достойнство и заплашват интересите на семейството".

За да окуражи градивното присъствие на медиите в обществото, Папата припомня три главни точки, посочени от големия комуникатор Папа Йоан Павел ІІ:формиране, участие и диалог. "Формирането на отговорната и критична употреба на медиите помага на хората да си служат с тях по интелигентен и подходящ начин - пише Папата. Специално той визира влиянието на електронните медии в създаването на нов речник и образи в общественото съзнание и култура и именно затова те "трябва да избягват всеки опит за манипулиране, особено на младежите" и се стремят да ги "възпитават и им служат". За Папата, участието на медиите в служба на обществото изисква "коопериране и споделяне взаимната отговорност" , придружено от "особено внимание към обществените ресурси" и изпълнението на обществените длъжности". Накрая Бенедикт ХVІ изтъква големия потенциал на медиите за насърчаване на диалога, културния обмен, солидарността и мира. "По такъв начин- завършва посланието - медиите се превръщат в богат и ценен ресурс за изграждането на една цивилизация на любовта, която е въжделение на всички народи".


All the contents on this site are copyrighted ©.