2006-01-20 17:18:59

Benedikt XVI. prijal komunitu kolégia Capranica


Vatikán: Svätý Otec dnes v Klementínskej sále prijal komunitu predstavených a seminaristov kolégia Capranica, ktorú viedol kardinál Camillo Ruini. Almo Collegio Capranica je najstarší kňazský seminár v Ríme. Vznikol v roku 1547 a je pomenovaný po svojom zakladateľovi, ktorým bol kardinál Dominik Capranica.

Benedikt XVI. v úvode svojho príhovoru k prítomným predstaveným a asi päťdesiatim študentom kolégia vyjadril radosť nad tým, že ich môže prijať poprvýkrát po svojom zvolení za pápeža, a tiež v deň liturgickej spomienky svätej Agnesy, nebeskej patrónky tohto kolégia. Pápež osobitne pozdravil rektora kolégia, Mons. Ermenegilda Manicardiho a mladým seminaristom sa prihovoril týmito slovami: „Aby sme mohli odpovedať na očakávania modernej spoločnosti a spoluúčinkovať na rozsiahlom diele evanjelizácie …, potrebujeme kňazov, pripravených a odvážnych, ktorí by sa bez ambícií a obáv, no presvedčení o pravde evanjelia, usilovali predovšetkým o ohlasovanie Krista, a ktorí by boli v jeho mene ochotní skloniť sa k ľudskému utrpeniu a tak sprostredkovať skúsenosť Božej lásky a teplo rodiny Cirkvi všetkým, ... zvlášť chudobným, a tým, čo sa nachádzajú v ťažkostiach.”

(RV, 200106, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.