2006-01-20 14:23:55

Връзките между католици и лютерани


Продължава седмицата на Молитви за единение на християните, богата на срещи и инициативи с икуменически аспект. Ето мнението на преподобния Матиас Тюрк от Папския съвет за насърчаване на християнското единение, специалист в сектора за връзките между католици и лютерани:

"Четвъртата фаза от диалога между лютерани и католици, която завърши тази година, протече на темата за “апостолството на Църквата” : на базата на апостолите и техните приемници се осъществява преминаването от общност на Евангелието към общност на Църквата. Финалният документ на Международната комисия за диалог, предвиден за втората половина на 2006 г., ще се опита да посочи границите, в които е възможно “съгласието” между католици и лютерани по този аргумент. Заедно с тези консултации с теологичен характер, направеният прогрес във връзките между католици и лютерани е виден и в общото отслужване на литургията, и в многобройните срещи между представители на двете вероизповедания. Висши представители на Световната лютеранска федерация взеха участие миналата година в церемониите по погребението на Йоан Павел Втори и в Литургията за началото на Понтификата на Бенедикт ХVІ. Явен знак за зрелите връзки бе и първата частна аудиенция на 19 януари на Папата с председателя на Световната лютеранска федерация, епископ Марк Хансон, който е и председател на Евангелистко-лютеранската Църква в Съединените щати. В този контекст, Бенедикт ХVІ насърчи католици и лютерани да задълбочат икуменическия диалог: “Трябва по-добре да разберем какво ни обединява и какво ни разделя”, каза той. Сътрудничеството между лютерани и католици е важно и като се има предвид общият климат на несигурност по отношение на християнските истини и на етическите принципи, както каза Папата. Светият Отец направи оценка на диалога и на продуктивната и обещаваща размяната на идеи между Католическата Църква и Световната лютеранска Федерация. Общата декларация за Доктрината на оправданието от 1999 г. – каза Светият Отец – е един крайъгълен камък в икуменическия диалог. Разликите, съществуващи и днес, имат нужда от допълнителни разяснения.

В бъдеще, преподобни Тюрк, какви са перспективите на диалога между католици и лютерани?

Не може да се говори за “ледена” епоха в икуменическите отношения. Сближаването между християнските Църкви и общности е неоспоримо. На някои места, например в Германия, ситуацията е напрегната и нервна, доверието в някои случаи е заменено от съмнението. Но обратно, прояви на сближение са диалогът, който продължава непрекъснато, последният документ за католическо-лютерански консенсус върху апостолството, който ще бъде публикуван тази година, а също и позицията на Световната методистка федерация за Общата декларация за доктрината на оправданието, на която и тя дава своето съгласие вече признато от католици и лютерани. Основната точка е респектът към взаимните различия, без да се търси те да бъдат скрити. От католическа гледна точка не съществува основно различие в разбирането на служенето и на Църквата, за да се получава заедно Евхаристията. Фактът, че Лютеранската Църква в Германия не участва повече в проучването на общата традиция на Библията, не е важен за общото състояние на икуменизма. Според сведения на “ Bible Society ”, понастоящем в света са в ход 70 програми за съвместен превод на Библията. Понтификатът на Бенедикт ХVІ отвори една нова страница на надежда що се отнася до прогреса на икуменизма. ()
All the contents on this site are copyrighted ©.