2006-01-19 16:50:32

Maďarská cirkev začala rok modlitieb za duchovnú obnovu krajiny


Maďarsko: V Maďarsku bude tento rok venovaný modlitbám za duchovnú obnovu krajiny. Konferencia biskupov Maďarska nedávno zverejnila pastiersky list, ktorým tento rok modlitieb otvorila. Rok 2006 bude pre Maďarsko rokom významných výročí. 23. októbra si pripomenie 50. výročie povstania z roku 1956. Okrem iných sa tento rok bude sláviť aj 550. výročie bitky pri Nándorfehérváre, kde v roku 1456 kresťanské vojská vedené Jánom Hunyadim a sv. Jánom Kapistranským zastavili napredovanie Turkov. Maďarskí biskupi v liste vyjadrujú znepokojenie nad situáciou krajiny. „Môže nás zachrániť len Božie milosrdenstvo“ - píšu.

Doliehajú na nás tragédie a omyly posledných storočí a desaťročí, krvipreliatia a pokorenia, nedôvera a tragický nedostatok solidarity“ - všetko „rany“, ktoré sa dramaticky odrazili na dejinách tejto krajiny.

Sužujú nás hriechy zúfalstva a pokušenia rezignovať. Tu sa začal, skôr ako v iných krajinách stredoeurópskeho regiónu, útok na ešte nenarodený život“. Tým že sa legalizoval umelý potrat, sa de facto „nemohlo narodiť 6 miliónov Maďarov.“ „Po potlačení revolúcie v roku 1956 sa mnohí utiahli do svojho každodenného egoizmu“, do života „bez perspektívy“.

Po prevrate sa „znovu vrátilo k vychutnávaniu slobody, ale tento čas ešte nepriniesol plnú spravodlivosť, ktorá by ochraňovala slabých.“ Okrem ekonomických ťažkostí, mnohým „chýba pokojná vidina života a perspektívy do budúcnosti, čo tiež prispieva ku klesaniu pôrodnosti a zvyšovaniu hrozby vzniku demografickej krízy.“ „Ježiš však vyzýva nie k rezignácii, ale k nádeji“ - pripomínajú maďarskí biskupi, ktorí povzbudzujú k modlitbe za duchovnú obnovu národa. Počas tohto roka budú v maďarských diecézach a farnostiach poriadané rôzne eucharistické adorácie, púte, spoločné modlitby a procesie.

(SIR, 190106, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.