2006-01-18 16:40:07

Téma tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov


Vatikán: Dnes sa začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho témou je tento rok verš z evanjelia svätého Matúša (Mt 18, 20): „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Viac o výbere tejto témy povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Mons. Eleuterio Fortino, podsekretár Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov:

Tento rok tému vybrala ekumenická skupina z Írska, ktorá predstavila aj prvý projekt osláv tohto týždňa. Projekt potom revidoval a upravil medzinárodný zmiešaný výbor, ktorý zriadila Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov a Komisia ´Viera a konštitúcia´ pri Ekumenickej rade cirkví. Návrh témy odráža situáciu v Írsku, kde, ako vieme, rozdelenie kresťanov viedlo k tragickým momentom aj z hľadiska občianskeho, politického i ľudského. Vybraná téma: ´Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi´ je práve témou prítomnosti Ježiša Krista v kresťanskej komunite. ... Je to silná téma, ktorá nás opäť volá k podstate hľadania jednoty kresťanov. ... Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v sebe nesie silu prísľubu samého Ježiša Krista: aby všetci jedno boli, aby svet uveril.“

Jednotní v Kristovej prítomnosti bola téma dnešného, prvého dňa Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Veriaci mohli v tejto súvislosti rozjímať nad slovami svätého apoštola Pavla z listu Efezanom: „Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.” (Ef 4, 5).

(RV, 180106, mv)
All the contents on this site are copyrighted ©.