2006-01-18 15:13:38

"Deus caritas est" - ohlásenie zverejnenia prvej encykliky Benedikta XVI. na 25. január 2006


Vatikán: V tomto duchu a s týmito pocitmi, pôjdem v stopách pápeža Jána Pavla II.. Na budúcu stredu, 25. januára, v deň obrátenia svätého Pavla, navštívim Baziliku svätého Pavla, aby som spoločne s bratmi pravoslávnymi a protestantmi, modlitbou ďakoval Pánovi za to čo nám dal, za to, že nás vedie po stopách jednoty.

V rovnaký deň bude konečne publikovaná moja prvá encyklika, ktorej názov je už známy: „Deus caritas est “, „Boh je láska“.

Nie je to priamo ekumenická téma, ale má v sebe ekumenický podtón, pretože Božia láska a naša láska sú podmienkou jednoty kresťanov a podmienkou pokoja vo svete. V tejto encyklike chcem ukázať tento pojem lásky v jej rôznych dimenziách. V terminológii, ktorá sa používa v súčasnosti, sa láska často zdá byť veľmi ďaleko od toho, ako rozmýšľa kresťan ak hovorí o kresťanskej láske. Ja by som chcel ukázať, že ide o jediný pohyb s rozdielnymi dimenziami: že eros, ktorý je darom lásky medzi mužom a ženou, pochádza z rovnakého zdroja a to dobroty Stvoriteľa, ako aj možnosť lásky, ktorá sa vzdáva seba v prospech druhého, že eros sa premieňa na agapé v tej miere v akej sa dvaja skutočne milujú a jeden z nich už viac nehľadá samého seba, osobné potešenie, slasť, ale hľadá predovšetkým dobro druhého. A tak sa tento eros premieňa na lásku – prostredníctvom cesty očistenia a prehĺbenia – sa potom otvorí vlastnej rodine, otvorí sa veľkej rodine – spoločnosti, rodine Cirkvi, rodine sveta.

Chcem poukázať aj na to, že osobný akt lásky, ktorý pochádza od Boha – ktorý je jedinečným aktom lásky – sa musí vyjadriť aj v cirkvi, a organizácii. Ak je skutočne pravdou, že Cirkev je vyjadrením lásky, ktorú má Boh voči ľudskému stvoreniu, musí byť tiež pravdou aj to, že základný prejav viery – ktorá tvorí a zjednocuje Cirkev a ktorá dáva nádej na večný život a prítomnosť Boha vo svete – musí byť láska. A táto tzv. „caritas“ nie je iba čistou organizáciou, ako iné humanitárne organizácie, ale vyjadrením najhlbšieho aktu osobnej lásky, ktorú Boh stvoril v našom srdci a ktoré je odrazom toho aktu, ktorým je Boh a to nás robí Božím obrazom.

Pokiaľ bol text encykliky pripravený a preložený prešlo dosť času. Zdá sa mi to ako gesto prozreteľnosti, že práve v deň, kedy sa modlíme za jednotu kresťanov bude text pripravený a dúfam, že osvetlí náš kresťanský život a pomôže mu.

(RV, 180106, lm)
All the contents on this site are copyrighted ©.