2006-01-17 16:48:45

Svet mladých: Katolícke školstvo v Anglicku


Katolícke školstvo patrí na celom svete k jedným z najlepších. Jeho zariadenia v mnohých bohatých, ale aj chudobných krajinách, patria k tzv. výberovým školám. V krajinách tretieho sveta je často jedinou možnosťou, kde sa chudobné deti môžu naučiť čítať, či písať. Aj na Slovensku majú cirkevné školy dlhú tradíciu napriek tomu, že ich činnosť bola prerušená totalitným komunistickým režimom na 40 rokov. Mnohé katolícke vzdelávacie inštitúcie boli obnovené a pomaly postupujú v rebríčku kvality.

Na záver roka 2005 ministerstvo školstva Veľkej Británie zverejnilo v oficiálnej správe výsledky kontroly škôl krajiny. Katolícke základné školy z nej vyšli ako najlepšie, čo sa týka školských výsledkov a výchovy žiakov. Podľa národného školského inšpektorátu jedna z piatich najlepších škôl Spojeného kráľovstva je katolícka, napriek tomu, že základné cirkevné školy sú, čo sa týka počtu, v menšine. V Anglicku a Walese je ich 2350 a navštevuje ich 750 tisíc žiakov. RealAudioMP3

(RED, 170106, lm)
All the contents on this site are copyrighted ©.