2006-01-17 16:38:03

Deň prehĺbenia židovsko-kresťanského dialógu


Rím: Pri príležitosti XVII. Dňa prehĺbenia dialógu medzi katolíkmi a židmi sa dnes večer na Pápežskej Lateránskej univerzite konalo stretnutie, na ktorom vystúpili hlavný rímsky rabín Riccardo Di Segni a predstavený františkánskej kustódie vo Svätej zemi, páter Pierbattista Pizzaballa. Podujatie, ktorému predsedal rektor univerzity, Mons. Rino Fisichella, zorganizovala diecézna komisia pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg.

Témou tohtoročného dňa, zameraného na prehĺbenie židovsko-kresťanských vzťahov, bolo prvé z Desiatich Božích prikázaní: Počúvaj, Izrael: „Ja som Pán, tvoj Boh“ (por. Ex 20,2). Organizátori tak nadviazali na slová pápeža Benedikta XVI., ktorý počas svojej návštevy v kolínskej synagóge 19. augusta minulého roka označil Desatoro za „spoločné dedičstvo a záväzok“ pre židov i kresťanov.

Myšlienka zorganizovať deň, osobitne venovaný modlitbe za židovský národ a dialógu so synmi Izraela, vznikla v Cirkvi koncom osemdesiatych rokov, inšpirovaná koncilovým dokumentom Nostra Aetate, ktorý v roku 1965 promulgoval pápež Pavol VI., ako aj historickou navštevou pápeža Jána Pavla II. v Rímskej synagóge v roku 1986.

(RV, 170106, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.