2006-01-16 16:53:13

Апели на Папата за солидарност с имигрантите и за признаване на католическите училища


Те бяха отправени преди неделната молитва Ангел Господен, която папата произнесе от прозореца на работния си кабинет в контекста на "неразривното приятелство, свързващо човека с Христос", дори и в най-трудните моменти на съществуванието:

RealAudioMP3“Приятелството ни с Исуса Христа осигурява духовен мир и спокойствие и в най-трудните моменти и тежки изпитания. Когато вярата надделява, тъмата се просветлява от обнадеждаващи лъчи – определи Папата в словото предшестващо молитвата Ангел Господен. Когато сме затънали в непрогледната нощ на безпътицата, при която не се долавя никаква насока за бъдещето, е време, в което трябва да изберем пътя на духовното обновление с и в името на Христа. Тогава ще усетим радостта да имаме Исус за приятел, в която действителност никой не е в състояние да ни отделечи от любовта на Спасителя”.

По повод Световния Ден на миграциите, Негово Светейшество не пропусна да отправи апел за солидарност към нашите братя и сестри, които са принудени да търсят прехрана и по-хуманни условия на живот извън своята родина. “Когато говорим за любовта Божия, по неин пример, ние долавяме – допълни Папата – една важна истина, която трябва да ни придружава в живота. Любовта на Всевишния не се променя, защото Бог е Един и Същ – вчера, днес и винаги. За разлика от Него – каза БенедиктXVI– след цели 2 хиляди години, ние – хората, светът и историята не сме едни и същи. В знамение на времената не е еднакъв и процесът на емигранството. Става дума за доброволни или насилствени преселничества, при които християнското семейство и хората с добра воля трябва да имат чувствителността, да бъдат солидарни към нуждаещите се в трудност.

“Ако от една страна – акцентира Папата – подтвърждаваме дълга да бъдат зачитани етническите и културни различия, от друга, все остават в сила трудностите за братско гостоприемство и интеграция. По този именно повод – подчерта БенедиктXVI– Христовата Църква приканва да бъде възприет с положителни чувства този процес на времената, отхвърляйки категорично всякаква форма на дискриминация, несправедливост и унижение на личността, защото преди всичко, човекът е сътворен по образ и подобие Божии”.

Третият аргумент, който Папата изтъкна бе – нуждата да бъде признат плодтоворния и ефикасен принос на католическите учебни заведения във възпитанието на младите. Като отправи специални поздрави към всички преподаватели от католическите училища, към родителите и учащите,много от тях на площада св. Петър, Негово Светейшество каза: “Нека вашата възпитателно-образователна дейност да продължи с още по-голям ентусиазъм в полза на човешкото развитие и култура. Усилията, които полагате няма да бъдат напразни за бъдещето на цялото общество. Пожелавам – приключи Папата – едно тясно и всеобщо сътрудничество между семействата и християнските училища, като вярвам, че този принос ще бъде действително и напълно признат”. Неделната среща на Папата с верните поклонници на площада св. Петър приключи с поздрави и Апостолически Благослов.All the contents on this site are copyrighted ©.