2006-01-14 18:01:29

Единени в молитвата


“Където са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях”. Това обещание на Исус, описано в евангелието на Матея (18, 18-20) е темата на тазгодишната Молитвена седмица за християнското единение, която ще се проведе от 18 до 25 януари. Текстът на молитвите и размишленията е подготвен от десет представители на християнските църкви в Ирландия – страна в която общата молитва на християните е обещание за социалния мир. От друга страна, Ирландия е конкретен исторически пример и огледален микрообраз на конфликтите, напрежението и разделението между християните в миналото. С това съзнание икуменическата група от Ирландия обяснява мотивите за избора на темата.

На първо място, желанието да се привлече вниманието върху Христос, като “извор на единението” и “път” по който християните да станат “инструменти на така желаното от Христос единение”. На второ място, да подсилят обикновените взаимоотношения на лично ниво в разделените християнски общности, тъй като “много срещи, инициативи и приятелства на локално ниво могат да създадат духа на помирението, за което пример е самата Ирландия”. На трето място, съзнанието, че надеждата за бъдещето преминава неизбежно през болезненото минало и исторически рани, които трябва да бъдат излекувани. Затова те припомнят в предисловието на текстовете, че много неща в християнската история са правени “в името Господне”, но които не отговярят на Неговото учение и пример. “За да се почуства присъствието на Христос сред нас – пишат ирландските представители – нужно е християните да усвоят “икуменизма на живота”. Това означава да споделят взаимно духовните си традиции и работят заедно за изграждане Царството Божие на земята. “Съзнанието за общото ще позволи по-лесно да се посрещне онова, което ни разделя”.

В този дух е и общото послание на представителите на християнските църкви в Италия, подписано от монс. Винченцо Паля, председател и секретар на комисията за икуменизъм и диалог към Италианската епископска конференция; пастор Джани Лонг от името на Федерацията на Евангелистките църкви в Италия, и от името на Православната диаспора в Италия митрополит Генадиос. “Двама или трима означава плурализъм, но също и различие, се казва в посланието. Не всички човешки същества са еднакви, дори няма двама съвършено еднакви по дух и тяло. Но красотата на човечеството е именно различието, а Исус сред тях не означава уеднаквена общност, чрез насилствено премахване на различията, за да Го приемат...Единението е дар от Господа, който зачита различията между човешките същества”. Икуменическата група от Италия припомня и настоятелния апел на Христос, което е и най-важното послание от предстоящата Седмица за християнското единение: не се молете разединени! Това важи както за отделните вярващи, така и за общностите и за различните конфесии в Църквата на Господа”. “Колко е хубаво, когато всеки се моли на своя език и по своя начин... и тогава, според обещанието Христос ще бъде сред тях”, завършва посланието.

Библейските текстове и предложените коментари за осемте молитвени дни имат за цел да формират именно това отношение:

1-ви ден: развива се идеята, че отмомента вкойто всички християни принадлежат на Христос, принадлежат едни на други. Това единение се манифестира, чрез общото признаване знака на Кръщението.

2-ри ден: предлага се размишление за смирението на църковното служение (примера на Христос с умиването на нозете) като важно средство за общото изграджане на църковното единство.

3-ти ден: фокусира важността от общата молитва за създаването на връзка с Христос и между Неговите последователи.

4-ти ден: помирение на историческата памет, чрез предлагането и приемането на прошката, като градивен елемент в процеса на преоткриване принадлежността на християнското единение в Христос.

5-ти ден: подчертава присъствието на Бог, като извор на помирението, смелостта и силата и двигател на волята за намиране пътищата към мира и християнското единение.

6-ти ден: предлага размишление за двустранността на мисията: “събирането” и “изпращането”. И двете страни имат целта да осъществят Божията воля за подкрепа на слабите и възвестяване близостта на Божието царство.

7-ми ден: предизвикателство за размисъл как да се приеме ближния и чужденеца, виждайки в тях присъствието на Христос и като икуменически призив.

8-ми ден: преоткриването на “другите” християни, не като чужденци, а спътници в поклонничеството към пълнотата на Христос.All the contents on this site are copyrighted ©.