2006-01-13 16:45:14

"Sediari pontifici" na audiencii u Benedikta XVI.


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes v Konzistoriálnej sále prijal zamestnancov Svätej stolice, ktorým sa po taliansky hovorí „sediari pontifici“. Tento názov, ktorý možno voľne preložiť ako „pápežskí stoličníci“, je odvodený od latinského slova sedia. Sedia gestatoria bol v minulosti prenosný stolec pre pápeža. Tí, čo ho na ňom prenášali do baziliky, audienčnej sály alebo na iné verejné vystúpenia, sa nazývali „sediari pontifici“. Najstaršie správy o nich pochádzajú zo 14. storočia. Táto starodávna funkcia sa v priebehu storočí vyvíjala podľa okolností a zanikla počas pontifikátu Jána Pavla II.. Jej názov však pretrval dodnes. V súčasnosti je úlohou týchto zamestnancov sprevádzať a uvádzať osobnosti alebo skupiny návštevníkov na audienciách Svätého Otca. Ako dnes uviedol Benedikt XVI., má možnosť vidieť ich takmer denne, no až teraz sa mu naskytla vhodná príležitosť stretnúť sa spolu so všetkými a v rodinnej atmosfére im vysloviť poďakovanie za ich službu.

Bedlivosť, zdvorilosť a diskrétnosť sú vlastnosti, ktorými sa máte vyznačovať pri svojej práci, preukazujúc tak konkrétne vašu lásku k Cirkvi a vašu oddanosť Petrovmu nástupcovi. ...Vašou službou ... máte všetkým svedčiť o Kristovej cirkvi, a to dôsledne, napodobňujúc Toho, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil,“ povedal Svätý Otec vo svojom príhovore a na záver všetkým „sediari pontifici“ poprial, aby sa vo Vatikáne cítili vždy ako doma, aby boli vždy ochotní a pozorní k blížnym, a zveril ich a ich rodiny materskej ochrane Panny Márie a svätého Petra.

(RV, 130106, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.