2006-01-13 16:54:29

Rozhovor s pátrom Pizzaballom z františkánskej kustódie vo Svätej zemi


Ako sme už informovali, v pondelok, 9. januára, pápež Benedikt XVI. prijal vo Vatikáne na tradičnom novoročnom stretnutí veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. Vo svojom príhovore Svätý Otec zdôraznil dôležitosť úsilia o hľadanie pravdy, ktorá je dušou spravodlivosti, pričom práve toto úsilie je základom práva na slobodu, ktorá zasa spätne vytvára podmienky pre hľadanie pravdy. V ďalšej časti svojho príhovoru pápež Benedikt XVI. zdôraznil, že úsilie o hľadanie pravdy otvára cestu k odpusteniu a k zmiereniu, ktoré v konečnom dôsledku prináša do ľudského srdca opravdivý pokoj. A tento pokoj je zdrojom nových nádejí v dnešnom svete, v ktorom ešte často vládne hlad a ľudia trpia vojnovými konfliktmi alebo inými formami útlaku, ktoré urážajú ľudskú dôstojnosť.

Na otázku, s akým ohlasom sa stretlo toto posolstvo pápeža vo Svätej zemi, páter františkánskej kustódie Pierbattista Pizzaballa pre Vatikánsky rozhlas uviedol:

Ako vždy, tieto príhovory vzbudzujú veľký záujem. Podobne je to aj tu, vo Svätej zemi. Spolu so záujmom sa možno stretnúť aj s veľkým obdivom, ale na druhej strane aj s hlasmi kritiky či sklamania, pretože očakávania sú vždy veľmi veľké. Musím povedať, že na oboch stranách.“

Príhovor Svätého Otca bol sústredený na potrebu úsilia o hľadanie pravdy, ktorá je predpokladom pre dosiahnutie zmierenia medzi národmi. Pociťuje sa táto výzva vo Svätej zemi ešte intenzívnejšie ako inde?

Určite áno. Predovšetkým tu, kde tento konflikt trvá už niekoľko desiatok rokov, je vždy tendencia, či už na jednej alebo na druhej strane, zaujímať isté pozície a nechať sa pritom strhávať rozličnými logickými dôvodmi. Nechať sa však osloviť hľadaním pravdy, je prvým základným krokom na ceste k slobode v konfrontácii so všetkými, na ceste hľadania princípov a spoločných cieľov prostredníctvom dialógu. Úsilie o hľadanie pravdy je určite základným bodom, z ktorého je potrebné vychádzať.“

Benedikt XVI. upozornil na nebezpečenstvo konfliktov medzi rozličnými kultúrami, charakteristické najmä pre dnešné časy, osobitne na nebezpečenstvo terorizmu. Ako možno konkrétne napomáhať k zbližovaniu rozličných kultúr?

„Je potrebné vždy a s veľkou trpezlivosťou hľadať príležitosť na dialóg a stretnutie. Terorizmus sa chce vyhnúť akejkoľvek forme dialógu a vo svojom počínaní sa usiluje nastoliť logiku násilia a boja. Preto musíme reagovať predovšetkým ústretovosťou, hľadať to, čo buduje, pritom však zostať verní pravde. To znamená, že je potrebné vidieť aj veci, ktoré nás rozdeľujú, avšak vždy v duchu dialógu a úsilia o jednotu, v duchu vzájomného rešpektu.“

(RV, 130106, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.