2006-01-06 18:17:53

Богоявление: Братски поздрав на Папата към Православните църкви."Нека отново заблести Христовата светлина над света".


С призива за свидетелстване на Христовата любов Папа Бенедикт ХVІ се обърна към християните по време на тържествената литургия за празника Богоявление. По обед от прозореца на работния си кабинет той отрави молитвата Ангел Господен в присъствието на 50 хил. вярващи и поклонници изпълнили площад "Св.Петър". Папата се обърна специално към младежите, като припомни Световната младежка среща в Кьолн и призова вярващите да се молят за най-малките на които е посветен и днешния Световен Мисинорески Ден на децата. Бенедикт ХVІ отправи и сърдечен братски поздрав към Източните църкви, които честват Рождество Христово по Юлиянския календар:

RealAudioMP3 Църквата е призвана в света отново да заблести Христовата светлина, като я отразява в самата себе си, както луната отразява светлината на слънцето. Това подчерта в проповедта си Папата. Завръщайки се на казаното по време на Кръстния път миналата година, когато бе още Префект на Конгрегацията за доктрина на вярата, Папа Бенедикт повтори: Църквата е свята, но формирана от мъже и жени с техните ограничения и грешки”. Затова трябва да се гледа Христос: “Той само – обясни Светият Отец в проповедта – давайки ни Светия Дух, може да преобрази нашите мизерии и да ни обновява непрестанно”. Папа Бенедикт поясни още, че в литургичния контекст на Богоявление, се проявява и тайната на Църквата и на нейното мисионерско измерение. Мъдреците от Изтока, припомни “се поклониха на едно обикновено Дете в ръцете на Мария, защото в Него познаха източника на двойната светлина, която ги бе водила: светлината на звездата и светлината на Писанията. В Него познаха Юдейския Цар, славата на Израил, но също и Царя на всички народи. Пастирите заедно с Мария и Йосиф, представляват другата част на Израел, т.е. бедните, на които е известена Благата вест. А веднага след това “блясъкът на Христос достига Мъдреците, които представляват другите, езическите народи. Остават в сянка обаче дворците на властниците в Ерусалим, където вестта за раждането на Месия идва парадоксално именно от Мъдреците и предизвиква не радост, а страх и вражда.

Според Папата, този е християнският парадокс. В Църквата, продължи той, намират своето изпълнение древните пророчества за светия град Ерусалим. Христовите ученици, поучени от Него да живеят в стила на блаженствата, трябва да привличат, посредством свидетелството на любовта, всички човеци към Бог. Именно Мария, каза накрая Папата, Майка на Христос и Майка на Църквата ни дава отговора със своя пример на цялостно отдаване. Тя ни учи да бъдем истинското богоявление в отварянето към благодатта и вярното приобщаване към Словото на нейния Син, светлина на света и завършек на историята.

По-късно в 12 часа пред близо 50 хиляди верни, сред които 700 фигуранти облечени в традиционни костюми, духовите оркестри и историческите и фолклорни групи на традиционното шествие за Богоявление, Папа Бенедикт припомни Световния ден на младежта, проведен през м.август м.г. като го свързва със значението на днешния празник.


През месец август – каза Папата – в Кьолн се събраха повече от един милион младежи, които имаха за мото думите на Мъдреците казани за Исус: “Дойдохме да му се поклоним”. Това паметно събитие – продължи Светият Отец – бе едно истинско Богоявление. Поклонничеството на младежите, в своето по-дълбоко измерение, може да бъде видяно като един път воден от светлината на една звезда, от светлината на вярата.

Папата пожела да отправи към цялата Църква посланието от 18 август до младежите събрани на бреговете на реката Рейн. “Отворете широко вашето сърце за Бог – каза тогава Папата и повтори днес на всички – оставете се да бъдете завладяни от Христос! Отворете вратите на вашата свобода за неговата милосърдна любов! Изложете вашите радости и вашите болки на Христос, оставете той да осветли със своята светлина вашия разум и да докосне със своята благодат вашето сърце”. Бих искал – допълни – в цялата Църква да се диша, както в Кьолн, атмосферата на богоявлението и на истинския мисионерски ангажимент подтикнат от явлението на Христос, светлина на света, изпратен от Бог Отец, за да помири и обедини човечеството чрез силата на любовта”. В този дух – каза още – да се молим с жар за пълното единение на всички християни, за да може тяхното свидетелство да се превърне във фермента за единението на целия свят.

След като припомни, че днес Христовата светлина се простира в цялото свое универсално измерение, Папата се обърна и поздрави братята и сестрите от Източните църкви, които следват Юлиянския календар и честват на 7 януари Рождество Христово.

Светият Отец припомни още, че днес се чества и Световният Мисионерски ден на децата, учреден от Папа Пий ХІІ и който предвижда децата да помагат на децата с инициативи на солидарност, за да растат в духа на отвореност към света и внимание към по-необлагодетелстваните от тях. И поиска помощта на най-малките:”Аз също, в моето служене, каза Папата, разчитам на молитвата на децата и на тяхното активно участие в мисията на Църквата”.
All the contents on this site are copyrighted ©.