2006-01-05 17:22:12

V Indonézii sa pripravuje poprava troch katolíkov


Indonézia: V Indonézii sa pripravuje poprava troch miestnych katolíkov, odsúdených na trest smrti v súvislosti s medzináboženskými nepokojmi a zrážkami, ku ktorým došlo na jednom z jej ostrovov, na Poso v roku 2000. Výpovede troch väznených, že do násilností bolo zapletených a je za ne zodpovedných aj 16 vládnych funkcionárov a bezpečnostné sily, súd nebral do úvahy.

Mnohé organizácie na obranu ľudských práv, ako aj náboženské skupiny žiadali o objasnenie a odhalenie skutočných zodpovedných za zrážky na Poso, za ktoré boli odsúdení len traja katolíci – 60 ročný Fabius Tibo, 42 ročný Domingus da Silva a 48 ročný Marinus Riwu. Zástupca generálneho prokurátora v Djakarte na žiadosť mimovládnych organizácií a náboženských vodcov, aby bol súdny proces po výpovediach troch katolíkov obnovený, odpovedal, že to už nie je možné a že traja odsúdení už využili všetky právne prostriedky na svoju obranu, ktoré mali k dispozícii.

Fabianus Tibo, Domingus da Silva a Marinus Riwu boli odsúdení na smrť v roku 2002. Vlani v novembri indonézsky prezident zamietol ich žiadosť o udelenie milosti, načo generálny prokurátor oznámil, že budú čoskoro popravení. Odvtedy predstavitelia miestnej cirkvi a aktivisti za ľudské práva žiadajú zrušenie rozsudku, ktorý označujú za krutý a nespravodlivý aj v dôsledku nátlaku, ktorý vyvíjajú islamskí fundamentalisti, aby bola poprava vykonaná.

(ASIANEWS, 050106, zm)
All the contents on this site are copyrighted ©.