2006-01-05 16:43:21

Benedikt XVI. prijal členov pápežskej predsiene


Vatikán: Svätý Otec sa stretol v Klementínskej sále s členmi pápežskej predsiene. Ide o termín, označujúci úrad, ktorého predstavitelia patria do tzv. pápežskej rodiny. Benedikt XVI. vo svojom príhovore poprial všetkým prítomným požehnaný nový rok a poďakoval sa za službu Petrovmu nástupcovi.

Členovia pápežskej predsiene patria do tzv. pápežskej rodiny. Tá sa rozdeľuje na dve časti. Prvú tvoria cirkevní predstavitelia Svätej stolice, ako napríklad substitút štátneho sekretariátu, sekretár pre vzťahy so štátmi, teológ pápežského domu, alebo pápežský ceremoniári. Druhú časť pápežskej rodiny tvoria laickí predstavitelia. Sú medzi nimi veliteľ Švajčiarskej gardy, predseda Pápežskej akadémie vied, či rodinní príslušníci pápeža.

Členovia pápežskej predsiene patria do laickej časti pápežskej rodiny. O histórii vzniku tohto úradu nie sú presné informácie. Historici sa zhodujú v tom, že úrad existoval už v roku 1592 za pontifikátu pápeža Klementa VIII. a nazýval sa „Rytieri vnútorných dverí“. Pápež Klement X. ich pripojil k ďalším dvom úradom a tak vytvorili jedinú predsieň. Gregor XVI. chirografom – teda vlastnoručne napísaným dokumentom – v roku 1832 dal úradu názov „Pápežskí komorníci“. Pápež Pavol VI. v Motu proprio Pontificalis Domus v roku 1968 úrad nazval „Členovia pápežskej predsiene“. Úlohou osôb, ktorí ju tvoria, je sprevádzať pápeža pri oficiálnych návštevách a audienciách.

(RV, 050106, lm)
 All the contents on this site are copyrighted ©.