2006-01-04 16:47:02

Първа за годината Генерална аудиенция във Ватикана


Крайната цел към която се съсредоточава човешката история е Христос, а истинският хуманизъм е приближаването на хората към Него. Това заяви Папа Бенедиккт ХVІ в катехизиса на първата за годината генерална аудинеция. Тя се проведе в две фази: в аулата Павел VІ, изцяло препълнена от поклонници, а след това и във ватиканската базилика, където Папата поздрави останалите поклонници, чийто общ брой надхвърли 15 хил.:


RealAudioMP3 “Напредък за човешката история е всичко онова, което ни приближава до обединено в Исуса Христа човечество, т.е. до идеалното съвършенство, до истинския хуманизъм”. Това означава – както твърди св. Павел – че в този контекст е залегнал и нашия човешки дълг да действаме за развитието и напредъка, или изпълнявайки мисията да насочваме човешкото семейство по пътя към Христа, ние лично се уподобяваме на Исус и продължаваме да растем за осъвършенстване”. Така Негово Светейшество свърза изложеното в откъса от посланието до Колосяни с нашата съвременна действителност и земен живот, в известен смисъл, от една страна свободният избор на християнина, а от друга, дългът и неговата мисия като чедо на Спасителя.

“Бог е всичко у всички” – Това Папата акцентира днес за първото от новата година и 84 то поредно катехистично размишление, на което бе посветена седмичната генерална аудиенция. “С това животворящо присъствие – каза Бенедикт XVI – Изкупителят Исус ни прави съпричастници в божествения живот, като ни преобразява духовно и помирява както с Небесния Отец, така и между нас самите”, “ понеже в Него” Всевишният “благоволи да обитава всичката пълнота”. С тези думи от Посланието на св. Павел до Колосяни, Папата въведе верните поклонници в темата за неоспоримата библейска истина: Христос – първоначатък преди всяко създание е Първороденият измежду мъртвите”. “Като изповядваме и живеем тази действителност – определи Бенедикт XVI – ние не можем да не “благодарим на Бога и Отца, на Господа нашего Исуса Христа”, Който “ни избави от властта на тъмнината”. Всичко това – каза Папата – въз основа на изкуплението и опрощението на греховете, за да се “преместим в Царството на възлюбения Син Божий”.

“Той – допълни Светият Отец – е “образ на невидимя Бог” и “чрез Него е създадено всичко”. Както свидетелства Апостолът – Исус Христос е Спасител и неговата мисия е да бъде “Глава” на тялото, т.е. на Църквата. В тези измерения, в тази дълбочина на истината е залегнала цялата изкупителна и спасителна намеса на Създателя – Отец, която се излива в животворящото общение между “Главата”, т.е. Исус и “членовете” на Тялото - християните. Изкупителят Христос е Този, Който разтваря портите на вечния живот, изтръгвайки нас от смъртта и злото” – откровява св. Павел в посланието до Колосяни.

“На тази тайна – каза към края Папата – св. Прокло Константинополски – живял през 446 год. посвещава своята първа проповед, като говори главно за Майката Божия и предоставя на верните да съзерцават величието и всемогъществото на Господа, Който дарява света с изкупление след като полага в утробата на Непорочна Дева Мария “начатъка” на спасението, или въплощението на Сина Бого-Човек. Древният църковен учител – епископ Прокло – допълни Светият Отец – акцентира истината за първопричината поради, която Бог се уподобява и става човек, т.е. мисията на Христа да изтръгне своите чеда от тинята на греха, от примката на злото, от измамата и лъжата, от властта на тъмата, от смъртта. Не бива да забравяме – пише в своите съждения св. Прокло Константинополски – че Този, Който ни е спасил от всичко това не е бил лишен от човешка плът, от тяло, но в своята цялост не е бил истински човек, защото е облечен в божествен Дух. Ето защо – приключи Папата – ние сме изправени пред истинското Божие дело, което до край изпълни волята на Отца, да има Творението – изкупление. Исус Христос е Син на Бога и наш Спасител, наш брат, Който ни изпълва с Божиите дарове”.
Както винаги генералната аудиенция завърши с поздрави към групите поклонници и Апостолически Благослов.
Ред. Кр. КемаловаAll the contents on this site are copyrighted ©.