2006-01-03 15:34:41

Normy Svätej stolice pre hnutie Neokatechumenátu


Vatikán: Svätá stolica pred vianočnými sviatkami zverejnila list v ktorom ustanovuje normy pre liturgické slávnosti, ktoré má zachovávať hnutie Neokatechumenálnej cesty. Dokument je výsledkom dialógu medzi Kongregáciou pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí a predstaviteľmi Neokatechumenálneho hnutia. List, ktorý 1. decembra podpísal prefekt menovanej kongregácie, kardinál Francis Arinze, je určený zakladateľom hnutia Kikovi Arguellovi, Carmen Hernandézovej a pátrovi Máriovi Pezzimu.


Svätá stolica v liste potvrdzuje, že katechumenálne komunity majú používať „liturgické knihy schválené Cirkvou bez toho, aby z nich niečo vynechali, alebo k nim niečo pridali“. Čo sa týka nedeľnej svätej omše, Vatikánsky kongregácia žiada hnutie, aby viedlo dialóg s diecéznym biskupom a tak sa začlenilo do farností: „Aspoň jednu nedeľu v mesiaci sa neokatechumenálne komunity musia zúčastniť na svätej omši vo farnosti.“


List ďalej potvrdzuje, že homília je „rezervovaná kňazovi, alebo diakonovi“. Svedectvá veriacich, ktoré môžu zaznieť pri istých príležitostiach, nesmú mať charakter homílie. „Dialóg v homílii (por. Directorium de Missis cum Pueris, č. 48) môže kňaz rozumne využiť ako prostriedok na vysvetľovanie, čo ho však nezbavuje povinnosti kázať.“ V súvislosti s pristupovaním k svätému prijímaniu list kongregácie uvádza, že členovia hnutia majú v priebehu dvoch rokov prejsť na taký spôsob, ktorý používa celá Cirkev. V neokatechumenálnych komunitách je zvykom prijímať sviatosť oltárnu posediačky pri stole, ktorý je postavený v strede chrámu.


V súčasnosti je Neokatechumenálne hnutie prítomné v 900 diecézach sveta. Má asi 17 tisíc komunít v 6 tisíc farnostiach.(ZENIT, 010106, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.