2005-11-25 16:35:18

Svätý Otec navštívil Univerzitu Sacro Cuore


Rím: Pápež Benedikt XVI. sa dnes predpoludním zúčastnil na slávnostnom otvorení nového akademického roka na Katolíckej univerzite Sacro Cuore. Vo svojom príhovore v aule Lekárskej fakulty na poliklinike Gemelli pápež vyzdvihol poslanie katolíckych univerzít:
 
“Vybrať si katolícku univerzitu znamená vybrať si zariadenie, ktoré sa napriek neodvratným historickým hraniciam významne podieľa na formovaní európskej kultúry....Preto, drahí priatelia, s novou láskou k pravde a k človeku, spustite siete na šíre more poznania, dôverujúc Kristovmu slovu i vtedy, keď budete unavení a rozčarovaní z toho, že ste ´neulovili´ nič. … Kristus stále potrebuje ´rybárov ľudí´, čo svoje odborné schopnosti vkladajú do služby pre Božie kráľovstvo a pre človeka.”
 
Katolícka univerzita Sacro Cuore bola založená v roku 1921. V súčasnosti má 14 fakúlt, na ktorých študuje približne 40 tisíc riadnych študentov. Jej hlavné sídlo sa nachádza v Miláne, ďalšie sú v Brescii, Piacenze a Cremone, ako aj v Campobasso a v Ríme.
 
(rv, 251105, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.