2005-11-23 17:48:03

Kresťania v Libanone zárukou prítomnosti kresťanov na Blízkom východe


Libanon: V sobotu, 19. novembra, sa v sídle maronitského patriarchátu Bkerké skončilo 39. zhromaždenie patriarchov a biskupov Libanonu. Jeho účastníci v záverečnom dokumente vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby dodržalo svoje sľuby voči Libanonu a tamojším kresťanom, pretože „ich prítomnosť v Libanone je nevyhnutnou podmienkou obrany kresťanskej prítomnosti na celom Blízkom východe“. Zhromaždenie patriarchov a biskupov Maronitskej cirkvi sa venovalo téme formácie dospelých. V tejto súvislosti sa v diecézach a farnostiach zriadia formačné teologické centrá.
 
Text záverečného dokumentu vyzdvihuje aj hodnotu a zásluhy masovokomunikačných prostriedkov. Biskupi hodnotia ako znamenie čias skutočnosť, že v Libanone vychádza viac ako 70 kresťanských periodík, ktoré predstavujú veľké bohatstvo pre libanonskú spoločnosť.
 
(RV, 231105, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.