2005-11-21 17:37:38

Pápež sa stretol s členmi Pápežskej akadémie vied


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. sa dnes stretol s členmi Pápežskej akadémie vied a Pápežskej akadémie sociálnych vied, ktorí sa vo Vatikáne zišli na plenárnom zhromaždení. Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul, že „ľudská osoba je srdcom sociálneho poriadku“.
 
Táto „antropologická realita je neoddeliteľnou súčasťou kresťanského myslenia a je priamou odpoveďou na úsilie zotrieť hranicu medzi humanitnými a prírodnými vedami. Podľa Božieho plánu – uviedol Benedikt XVI. – osoba nemôže byť oddelená od fyzického, psychologického, alebo duchovného rozmeru jej ľudskej prirodzenosti“.
 
„I keď sa kultúry časom menia – vysvetlil Svätý Otec – potláčanie, alebo ignorovanie prirodzenosti môže mať vážne následky. Jednotlivec nájde plné uspokojenie, keď prijme rýdze prvky prirodzenosti, ktoré vytvárajú osobu“. Pojem ľudskej osoby, zdôraznil pápež, „vedie k hlbokému pochopeniu jedinečného charakteru a sociálnej dimenzie každého človeka.
 
Napriek tomu niekedy... isté kultúry, osobitne keď nie sú hlboko zasiahnuté evanjeliom, zostávajú silne ovplyvnené ideológiami, ktoré sú zamerané na skupinu, a víziou individualistickej a sekularizovanej spoločnosti“ – uviedol v príhovore k členom Pápežskej akadémie vied a Pápežskej akadémie sociálnych vied Benedikt XVI.
 
(RV, 211105, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.