2005-11-21 17:39:44

Nové normy upravujú pastoračné aktivity františkánov v Assisi


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. prostredníctvom Motu proprio vydal nové normy, ktoré upravujú pastoračné aktivity v Bazilikách svätého Františka a Panny Márie Anjelskej v Assisi, ako aj v miestnom františkánskom kláštore. Dokument v sobotu 19. novembra zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice.
 
Jurisdikčnú právomoc nad obidvomi bazilikami bude mať diecéza Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, pre ktorú Svätý Otec prednedávnom menoval nového arcibiskupa Domenica Sorrentina. Benedikt XVI. v Motu proprio vysvetľuje, že toto rozhodnutie vychádza z potrieb „zefektívnenia aktivít, ktoré sa uskutočňujú v bazilikách a pastorácie miestnej diecézy“.
 
Obidve baziliky, na základe Motu proprio Pavla VI. z roku 1968, boli pod priamou jurisdikciou františkánskeho rádu. Baziliku Panny Márie Anjelov spolu s porciunkulou mali na starosti františkáni konvenutáli a o Baziliku svätého Františka, kde je aj pochovaný, sa starali františkáni menší bratia.
 
Svätý Otec dokumentom tiež ustanovil, že odteraz bude pre obidve baziliky menovaný kardinál s titulom pápežského legáta. Kardinál nebude mať jurisdikčnú právomoc, ale úlohu upevňovať svojou morálnou autoritou spoločenstvo medzi miestami svätého Františka a miestnou diecézou“.
 
Dôsledkom novej právnej úpravy je, že otcovia františkáni budú musieť na všetky aktivity pastoračného charakteru, žiadať súhlas miestneho biskupa.
 
(zenit, 211105, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.