2005-11-19 18:33:19

Medzinárodné stretnutie na tému "Vzťahy v práve"


Rím: V kongresovej hale centra Mariapolis v Castelgandolfo sa včera začalo prvé medzinárodné stretnutie pod názvom: „Vzťahy v práve: miesto pre bratstvo“. Jeho usporiadateľom je organizácia „Spoločenstvo a právo“, ktorej členmi sú právnici, hlásiaci sa k spiritualite hnutia Focolare. Účastníci stretnutia – univerzitní docenti, sudcovia, advokáti a notári z rôznych krajín všetkých kontinentov - budú diskutovať o tom, ako možno previesť princíp bratstva do roviny práva.

Výber témy vychádza z konštatovania, že „princípy slobody a rovnosti“, ponímané v právnickej rovine, síce posilnili individuálne práva, avšak nestačia na zabezpečenie pokojného spolužitia komunít na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Chýba tu tretí prvok: bratstvo – fraternita. Čoraz väčšie porušovanie práv, ktorým je poznačené medziľudské spolužitie na rôznych úrovniach, je podnetom k hľadaniu nových „spôsobov“ vzťahov a zabezpečeniu účinnejšej ochranu osôb a ich neporušiteľných práv ako aj spoločenstva medzi ľuďmi, sociálnymi skupinami a národmi.


(RV, 181105, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.