2005-11-18 16:44:04

Príhovor Benedikta XVI. k českým biskupom


Vatikán: Úradná návšteva českých biskupov ad Limina Apostolorum vo Vatikáne dnes vyvrcholila spoločnou audienciou u pápeža Benedikta XVI. Svätý Otec vo svojom príhovore uviedol, že pri stretnutiach s biskupmi diecéz Čiech a Moravy mal príležitosť spoznať veľmi živú Cirkev, ktorá cíti svoje povolanie byť kvasom sekularizovanej spoločnosti. V tejto súvislosti povedal: „Myslím, že hmotné a kultúrne pustošenie predchádzajúceho režimu zanechalo vo vašich spoluobčanoch, ktorí teraz nadobudli plnú slobodu, stiesňujúc pocit, že musia dobehnúť stratený čas, a tak sa vrhajú vpred a nevenujú dostatočnú pozornosť dôležitosti duchovných hodnôt.“

 
Práve táto situácia podľa pápeža otvára cestu poslaniu kresťanského spoločenstva. „Ako malé horčičné zrnko, ktoré keď raz vzíde, stáva sa veľkým stromom poskytujúcim útočisko nebeskému vtáctvu, tak i vaše cirkvi môžu poskytnúť vľúdne prijatie tým, ktorí hľadajú pádne dôvody pre život a svoje existenčné rozhodnutia. Vaše společenstvá, veľmi jednotné a horlivé, ale aj vnímavé voči tematike milosrdnej lásky, poskytujú už teraz solídne svedectvo, ktoré priťahuje nemálo osôb i zo sveta kultúry. Je to znamenie nádeje pre formáciu zrelých laikov, ktorí dokážu vziať na seba zodpovednosť v cirkvi.“

 
V závere svojho príhovoru Svätý Otec povzbudil biskupov Českej republiky, aby s dôverou pokračovali v ekumenickom dialógu ako aj v intenzívnom dialógu so všetkými spoluobčanmi v oblasti kultúry o základným hodnotách, ktorými sa riadi každé občianske spolunažívanie.


(RV, 181105, mv)
All the contents on this site are copyrighted ©.