2005-11-16 16:37:28

Globalizácia a vzdelávanie


Vatikán: “Globalizácia a vzdelávanie” je názov dvojdňového seminára členov spoločnej pracovnej skupiny Pápežskej akadémie vied a Pápežskej akadémie sociálnych vied, ktorý sa dnes začal vo Vatikáne. Jeho cieľom je vypracovať návrh vzdelávacieho plánu pre svet, ktorý čoraz viac ovplyvňuje globalizácia. Účastníci stretnutia pritom budú vychádzať z vedeckých poznatkov o ľudskej bytosti ako aj zo súčasnej rôznorodosti a vzájomnej závislosti kultúr a univerzálnosti etických hodnôt. Predmetom diskusií bude i úloha komunikačných a informačných technológií ako aj vzdelávanie prisťahovalcov a ich detí.

Medzi účastníkmi stretnutia sú napr. kardinál Zenon Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, Mary-Ann Glendonová, prezidentka Pápežskej akadémie sociálnych vied, či Mons. Francesco Follo, stály pozorovateľ Svätej Stolice pri UNESCO. Ten v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas na otázku: akú úlohu zohrávajú vo vzdelávacom projekte Cirkvi nové komunikačné technológie, uviedol: „Majú skutočne budúcnosť a vidím, že Cirkev, vďaka Bohu, sa v tejto oblasti naozaj angažuje. Nezabúdajme, že tieto nové technológie dnes využíva maximálne šesť percent svetovej populácie, na mnohých miestach však ešte chýbajú. Stačí, ak pomyslíme na Afriku, veľkú časť Ázie a Latinskej Ameriky. A na tomto mieste musím vyzdvihnúť úlohu Vatikánskeho rozhlasu, pretože kto iný, ak nie toto médium, môže plniťj toto poslanie, aj vzdelávacie.“ (RV, 161105, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.