2005-10-13 18:13:32

Pirmosios Sinodo susirinkimo dalies apibendrinimas


Sinodo tėvai, trečiadienį užbaigę pirmąjį Eucharistijai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos etapą, dabar, dirbdami kalbinėse grupės, jau pradėjo pasiūlymų rengimą. Iki trečiadienio vakaro vykusį pirmąjį etapą užbaigė Venecijos patriarcho kardinolo Angelo Scola skaitytas ankstesnių devynių dienų darbą apibendrinantis pranešimas, pagal lotynišką Sinodo nomenklatūrą vadinamas „Relatio post disceptationem“.

Šiame pranešime pateikiama pastarosiomis dienomis kalbėjusių Sinodo tėvų paliestų klausimų ir iškeltų problemų suvestinė.

Pats svarbiausias ir dažniausiai kartojęsi dalykas Sinodo posėdžių salėje, buvo raginimas įveikti dualizmą tarp Eucharistijos doktrinos ir sielovados, tarp teologijos ir liturgijos. Reali tikinčiųjų bendruomenių situacija negali modifikuoti galiojančių normų. Ne Eucharistija turi būti pritaikyta prie gyvenimo, bet gyvenimas prie Eucharistijos. Daug pasisakiusių vyskupų kalbėjo apie realias problemas, su kuriomis susiduriama skelbiant autentišką Eucharistijos doktriną dabartinio sekuliarizuoto pasaulio žmonėms. Daugeliui sekuliarizuoto pasaulio žmonių, tokios sąvokos kaip realus Kristaus buvimas Eucharistijos duonoje ir vyne yra visiškai nesuprantami, jų mąstysenai svetimi dalykai. O tai savo ruožtu reikalauja, kad Bažnyčios ganytojai, nes tai jie visų pirma yra atsakingi už sielovada, gerai suprastų šį Bažnyčios ir sekuliarizuotos visuomenės nesusikalbėjimą ir kad stengtųsi naujomis, šiems laikams pritaikytomis priemonėmis, tą nesusikalbėjimą įveikti. Eucharistijos doktrina yra aiški ir nekintanti, tačiau ją skelbiant reikia ieškoti vis naujų žodžių. Sinodo posėdžių salėje buvo taip pat kalbama apie tikinčiųjų teisę į Eucharistiją, į kitus sakramentus, į Dievo žodį. Žinoma, kai trūksta kunigų, kai trūksta laiko, gerai atlikti kunigišką tarnystę yra sunku. Tačiau negalima leisti, kad tikinčiųjų dvasiniam gyvenimui, tikinčiųjų dalyvavimui Eucharistijos šventime kenktų paprasčiausias neorganizuotumas ar deramo dėmesio Eucharistijos sakramentui stoka.

Buvo paliesta daugybė kitų su Eucharistijos šventimu susijusių temų ir problemų, pradedant kai kurių vyskupų pageidavimu patikslinti kai kurias liturgines normas ir baigiant tokiomis plačiomis temomis kaip Eucharistija ir Bažnyčios misija, Eucharistija ir pareiga plėtoti ekumeninį dialogą.

Kaip sakyta, dabar Sinodo Tėvai jau dirba nedidelėse kalbinėse grupėse. Jose bus parengti pasiūlymai Sinodo asamblėjos baigiamajam dokumentui, tai yra popiežiaus Posinodiniam Apaštališkajam paraginimui. Atskirose darbo grupėse parengti pasiūlymai ateinančią savaitę bus sudėti į vieną pasiūlymų dokumentą, kurį turės patvirtinti visi Sinodo Tėvai, bendrame posėdyje balsuodami už kiekvieną pasiūlymų dokumento punktą. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.