2005-10-10 16:01:46

Sekmadienio vidudienio malda


Popiežius Benediktas XVI prieš įprastinę sekmadienio vidudienio maldą kalbėjo apie sekmadienio rytą paskelbtą naują palaimintąjį. Priminęs kai kuriuos Klemenso Augusto von Galeno gyvenimo faktus – kunigystės šventimu 1904 metais, ilgą kunigišką tarnystę parapijoje Berlyne, paskyrimą Miunsterio vyskupu 1933 metais, garsiuosius drąsius pasisakymus prieš nacionalsocializmą 1941 metais, galiausiai – paskyrimą kardinolu 1946-aisiais, popiežius dar pridūrė: Dievo vardu jis smerkė neopagonišką nacionalsocializmo ideologiją, gynė Bažnyčios laisvę ir grubiai pažeidžiamas žmogaus teises, gynė žydus ir visus silpnuosius, kuriuos režimas kėsinosi sunaikinti. Ir šiandien svarbus palaimintojo Von Galeno paliktas drąsus krikščioniškas liudijimas. Negalima tikėjimo uždaryti tik žmogaus privataus gyvenimo sferoje, negalima tikėjimo slėpti kuomet jis atrodo nepatogus. Krikščionis taip pat ir viešame gyvenime visuomet turi būti sau ir savo tikėjimui ištikimas liudytojas. Krikščionis visuomet turi ginti žmogų, teisingumą ir tiesą.

Kalboje prieš vidudienio maldą popiežius taip pat dar kartą visus ragino melstis už viso pasaulio vyskupus susirinkusius į šiomis savaitėmis Vatikane vykstančią Sinodo asamblėją. Galiausiai, kreipdamasis į angliškai ir ispaniškai kalbančius maldininkus, Benediktas XVI pareiškė užuojautą nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms pietinėje Azijoje ir centrinėje Amerikoje. Dešimtys tūkstančių žmonių žuvo šeštadienį Pakistaną, Indiją ir Afganistaną ištikusiame žemės drebėjime. Popiežius meldė Dievo gailestingumo žuvusiems, paguodos – sužeistiesiems ir netekusiems pastogės. Ragino visą tarptautinę bendruomenę solidariai padėti nukentėjusiems. Pastarosiomis dienomis potvyniai nusiaubė Meksiką, Salvadorą, Hondūrą, Gvatemalą ir Nikaragvą. Viešpats tesuteikia amžiną atilsį visiems žuvusiems, testiprina visus nukentėjusius, teįkvepia artimo meilės ir solidarumo visiems geros valios žmonėms, kad skubėtų padėti kenčiantiems broliams.
All the contents on this site are copyrighted ©.