2005-10-08 17:03:20

Kardinolo Ignace Moussa I Daoud vizitas Kazachstane.


Kardinolas Ignace Moussa I Daoud, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, vietinės Bažnyčios kvietimu lankėsi Kazachstane. Šiuo vizitu jis paminėjo keturių metų Jono Pauliaus II kelionės į Kazachstaną sukaktį, kurioje, tarp kitko, pats irgi dalyvavo. Visų pirma kardinolas aplankė graikų apeigų katalikų bendruomenę, kuri nėra didelė – ją sudaro keturios graikų apeigų katalikų parapijos ir dar 5 mažesnės bendruomenės. Daugelis Kazachstano krikščionių yra stalinistinių trėmimų aukos, likę čia gyventi, arba tremtinių šeimų palikuonys. Tikinčiaisiais rūpinasi arkivyskupas metropolitas Tomasz Peta, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Jozef Wesolowski. Kardinolas Ignace Moussa I Daoud perdavė Kazachstano tikintiesiems Šventojo Tėvo, kurį buvo sutikęs kelionės į Kazachstaną išvakarėse, sveikinimą ir paragino stiprinti savo tikėjimą bei bendruomeninį gyvenimą, aktyviai rinktis Mišiose aplink eucharistinį Jėzų. Kardinolas taip pat pabrėžė, kad krikščionių bendruomenę sustiprintų vaisingas bendradarbiavimas tarp skirtingų tos pačios šeimos narių, kaip antai tarp lotynų ir graikų apeigų katalikų. Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas pažymėjo, jog krikščionių bendruomenės, gyvenančios sunkiomis sąlygomis, turi autentiškai išgyventi savo tikėjimą ir jį liudyti savo gyvenimu tam, kad išliktų. Jis pasidžiaugė, jog Kazachstano Bažnyčia, nors ir maža, turi kunigų seminariją ir pašaukimų. Primename, jog šioje srityje daug nusipelnė ir lietuvis tėvas jėzuitas Albinas Dumbliauskas, kuris 30 metų, nuo 1961 iki pat savo mirties 1991 metais, aktyviai darbavosi Kazachstane, ypatingą dėmesį skirdamas naujų kunigų ugdymui. Jis palaidotas šalia Kazachstano sostinėje Astanoje esančios katalikų katedros. Astanoje, kuri sovietiniais laikais vadinosi Celinogradu, prieš du dešimtmečius darbavosi kitas lietuvis jėzuitas Boleslovas Babrauskas.All the contents on this site are copyrighted ©.