2005-09-28 13:41:34

Vispārējā audience: Kristus darbs liturģijā


Benedikta XVI vadītā vispārējā audience šodien notika svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no Eiropas, Āfrikas un Amerikas kontinentiem. Aptuveni trīs tūkstoši svētceļnieku ieradās no Polijas, divi tūkstoši no Vācijas un astoņi tūkstoši no Salerno arhidiecēzes, Itālijā.

Audiences laikā Svētais tēvs tikās ar pieciem apustuliskajiem nuncijiem. Vatikānu viņi pārstāv Filipīnās un Japānā, Angolā, Mali, Zaļā Krasta Republikā un Burundi, Grūzijā, Armēnijā un Azerbaidžānā.

Turpinot katehēzes ciklu par Stundu liturģijā iekļauto psalmu un kantiku nozīmi, pāvests skaidroja 134. psalma pirmo daļu. „Slavējiet Kunga vārdu, slavējiet, jūs, Kunga kalpi”. Šī liturģiskā lūgšana ir bagāta ar salīdzinājumiem, norādēm un atsaucēm uz Bībeles tekstiem. Bībele ir liturģisko tekstu avots – teica pāvests. Apcerei piedāvātais psalms sākas ar aicinājumu slavēt Kungu. Tas attiecas uz visiem Viņa kalpiem, „kas stāv Kunga namā, mūsu Dieva pagalmos”.

Svētnīcā, kas ir privileģēta lūgšanu vieta, valda kulta atmosfēra. Tajā ticīgie pārdzīvo „mūsu Dieva”, „labā” un „patīkamā” Dieva klātbūtni. Pēc aicinājuma slavēt Kungu psalma autors apliecina ticību. Apliecinājums sākas ar vārdiem: „Es zinu”. Credo ir 134. psalma būtība. Tas atklāj Kunga varenību un norāda uz Viņa veiktajiem brīnumdarbiem.

Dieva varenība nepārtraukti atklājas visā pasaulē – „debesīs un virs zemes, jūrā un visās dzelmēs”. Kungs paceļ mākoņus no zemes, izsauc zibeņus, lietu un vējus. Šīs dabas parādības nāk no Kunga „krātuvēm”. Psalmā tiek pasvītrots arī cits Dieva darbības aspekts. Runa ir par Viņa klātbūtni cilvēces vēsturē. Radītājs atklāja mums savu Pestītāja seju, atklāja sevi kā pasaules valdnieku – skaidroja Benedikts XVI.

Psalms ticīgo atmiņā atsauc lielo izceļošanas notikumu, kurā skaidri atklājās Dieva klātbūtne. „Kungs nonāvēja Ēģiptes pirmdzimtos, darīja zīmes un brīnumus, sakāva daudzas tautas, nonāvēja varenus karaļus, viņu zemi atdeva par mantojumu Izraēlim – savai tautai”. Dieva mīlestība atklājās konkrētā darbībā – teica Svētais tēvs.

"Liturģija kā neatņemamu sastāvdaļu saglabā piemiņu par pestīšanas notikumiem, īpaši par Pashas noslēpumu, kas ir visu citu svētku avots. Tā ir brīvības un pestīšanas augstākā izpausme".

Apceri par 134. psalmu pāvests atkārtoja angļu, franču, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Viņš apsveica arī poļu svētceļniekus. „Sirsnīgi sveicu Polijas Radio darbiniekus un klausītājus, kuri atzīmē Radio dibināšanas astoņdesmit gadu jubileju. Pateicos par jūsu labestību un lūgšanām. Lai svēto apustuļu Pētera un Pāvila kapu apmeklējums stiprina jūsu ticību un mīlestību. Lai Dievs svētī jūs un jūsu mīļotos” – teica pāvests.

Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs apsveica starptautiskās sanāksmes „Gara zīmes divdesmitajā gadsimtā” dalībniekus, svētā Eģīdija kopienas, Fokulāru kustības un dažādu kongregāciju un ordeņu locekļus. Viņš uzrunāja arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot būt vienmēr uzticīgiem Evaņģēlijam un īstenot to savā ikdienas dzīvē.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.