2005-09-16 14:47:17

Ebreju rabīnu vizīte Kastelgandolfo


15. septembrī Benedikts XVI pieņēma audiencē divus ebreju kopienas rabīnus no Izraēlas. Uzrunā pāvests norādīja uz Baznīcas centieniem īstenot Vatikāna koncila lēmumus par savstarpējas sapratnes veicināšanu starp kristiešiem un ebrejiem. Jau ziņots, ka vakar Kastelgandolfo ieradās rabīni Šlomo Amars un Jona Metzgers. Viņu vizīte notika Vatikāna II koncila deklarācijas „Nostra aetate” publikācijas 40 gadu atceres svinību ietvarā.

Benedikts XVI norādīja uz dokumenta svarīgo nozīmi kristiešu-ebreju attiecību stiprināšanā, kā arī nepieciešamību turpināt iesākto darbu. Par to viņš runāja arī Ķelnes sinagogā. Pāvests pauda bažas un nemieru par nepārtrauktajiem vardarbības un terora aktiem Svētajā Zemē. „Nedrīkstam aizmirst par ciešo vienību starp reliģiju un mieru”, - teica Svētais tēvs. Viņš runāja par Svētajā Zemē esošo kristiešu kopienu situāciju.

Pāvests pauda cerību, ka Izraēla īstenos pirms divpadsmit gadiem parakstīto vienošanās līgumu. Pāvests teica, ka uz „reliģiju vadītājiem gulstas liela atbildība par mācīšanu un lēmumiem. Lai Kungs stiprina jūsu gribu dzīvības svētuma un personas cieņas un tiesību aizstāvēšanā tā, lai pasaulē valdītu taisnība un miers”, - teica Benedikts XVI.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.