2005-09-12 11:19:09

"Kunga Eņģelis" kopā ar pāvestu: lūgšana par terora aktu upuriem un ANO sammitu


„Šodien, 11. septembrī, godinām terora aktu upuru piemiņu. Lai Dievs stiprina cilvēku gribu pārtraukt naidu un vardarbību un sākt veidot pasauli, kur valdītu taisnība, solidaritāte un miers”. Ar šiem vārdiem Benedikts XVI norādīja uz Ņujorkā un Vašingtonā veikto terora aktu ceturto gadadienu. Toreiz bojā gāja gandrīz trīs tūkstoši cilvēku. Svētdien Kastelgandolfo, tiekoties ar svētceļniekiem, pāvests atgādināja, ka Ņujorkā drīzumā sāksies valstu galotņu tikšanās par mieru pasaulē, cilvēka tiesību ievērošanu, kā arī par Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstību un reformām. Svēto Krēslu pārstāvēs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Andželo Sodano. Pāvests vēlēja, lai sammita dalībnieki, saskaņas un soldaritātes garā, meklētu un atrastu atbilstošus līdzekļus nosprausto mērķu īstenošanai. Liela uzmanība tiks vērsta uz nabadzības, bada un slimību problēmām daudzās pasaules valstīs.

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI runāja arī par Krusta paaugstināšanas liturģisko svētku nozīmi Euharistijas gadā. Vissvētākā Altāra Sakramentā Golgatas upuris kļūst klātesošs tagadnē. Savu piepildījumu tas ieguva Kristus augšāmcelšanās un debesīs uzkāpšanas noslēpumā. „Euharistija ir nāves un godības noslēpums. Krusts ir nevis kāds nejaušs traģisks notikums ceļā, bet gan, pateicoties tam, Kristus ienāca savā godībā un samierināja cilvēci ar Dievu. Tādēļ šo svētku liturģija aicina mūs paļāvībā lūgt Kungu: Mane nobiscum Domine! Kungs, paliec ar mums! Tu caur savu svēto krustu atpestīji pasauli,” - teica Svētais tēvs.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.