2005-09-09 15:30:26

Bībele Baznīcas dzīvē


Jāņa Pāvila II vārdā nosauktajā Vatikāna preses zālē vakar notika starptautiskā kongresa „Svētie Raksti Baznīcas dzīvē” prezentācija. Pasākums notiks no 14. līdz 18. septembrim Romā. Kongress tiek rīkots Vatikāna II koncila dogmātiskās konstitūcijas par Dieva Atklāsmi – Dei Verbum – publikācijas 40 gadu atceres svinību ietvarā. To organizē Katoļu Bībeles federācija un pontifikālā kriestiešu vienības veicināšanas padome. Tādēļ preses konferencē piedalījās abu šo institūciju pārstāvji.

Kardināls Valters Kaspers informēja, ka kongresā piedalīsies 400 dalībnieku. Viesu vidū būs arī citu reliģiju un nekatoļu kopienu vadītāji. Pontifikālās kristiešu vienības veicināšanas padomes prezidents norādīja uz koncila darbu – Svēto Rakstu nolikšanu Baznīcas dzīves centrā. Tas palīdzēja pārvarēt gadsimtiem ilgās domstarpības attiecībā uz Bībeles interpretāciju un uzsākt dialogu ar citu konfesiju kristiešiem.

Konstitūcija Dei Verbum veicināja Baznīcas tradīcijas dziļāku izpratni tādās jomās kā liturģija, teoloģija un spiritualitāte. Kardināls Kaspers pauda cerību, ka kongress palīdzēs meklēt un atrast atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem, kas saistīti ar Svēto Rakstu sludināšanu un klausīšanos Baznīcā.

Savukārt Katoļu Bībeles federācijas vadītājs bīskaps Vinčenco Palja runāja par šīs institūcijas, kas ir Vatikāna II koncila darba auglis, 36 gadu ilgo darbību. Uzsvēra, ka kongresa dalībnieki analizēs konstitūcijas Dei Verbum teoloģiskos un pastorālos aspektus. Tas ir svarīgi, ja ņemam vērā faktu, ka pēc daudziem gadsimtiem Bībele ir atkal nonākusi vienkāršo cilvēku rokās. Tulkota tautas valodā daudziem ticīgajiem tā ir garīgās dzīves atbalsta punkts. Bīskaps Palja neslēpa, ka, diemžēl, daudzi katoļi Svētos Rakstus lasa un klausās tikai svētdienu dievkalpojumos. Par to arī tiks runāts trīs dienu ilgajā kongresā.

Katoļu Bībeles federācijas pārstāvis monsinjors Huans Usma Gomezs norādīja uz starptautiskā kongresa trīskāršo mērķi. Pirmkārt, runa ir par dogmātiskās konstitūcijas Dei Verbum publikācijas 40 gadu jubileju, otrkārt – konstitūcijas pārlasīšanu Baznīcas un pasaules aktuālās situācijas gaismā, un, treškārt, konkrētu lēmumu apstiprināšanu. Kongresa laikā notiks diskusijas grupās, domu un pieredzes apmaiņa, padziļinātas studijas, dažādas tikšanās. Nozīmīga loma būs nekatoļu kopienu, kā arī Austrumu un Rietumu kristiešu Baznīcu pārstāvju klātbūtnei.

Katoļu Bībeles federācijas ģenerālsekretārs Aleksandrs Šveitcers informēja, ka kongresa laikā tiks atklāta speciāla izstāde. Tā vēstīs par kultūras un izdevniecības bumu, kas attiecas uz pēdējā laikā pieaugošo interesi par Bībeli.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.