2005-09-07 11:08:34

Ekumēnisms un starpreliģiju dialogs – viena no prioritātēm Benedikta XVI pontifikātā


Ir pagājuši nepilni pieci mēneši kopš pāvesta Benedikta XVI pontifikāta sākuma. Taču šai laikā jau ir paspējušas iezīmēties galvenās vadlīnijas, kam jaunais sekotājs Pētera amatā gatavojas veltīt pastiprinātu uzmanību. Viena no tām ir ekumēniskais dialogs.


„Vienība, ko meklējam, nav ne absorbēšana, ne saplūšana, bet gan daudzo formu pilnības respekts Baznīcā, kam, atbilstoši sava dibinātāja Jēzus Kristus gribai, vienmēr ir jābūt vienai, svētai, katoliskai un apustuliskai,” teica Benedikts XVI, 30. jūnijā uzrunājot Konstantinopoles ekumēniskā patriarhāta delegāciju.


Tiekoties ar jauniešiem Ķelnē, Svētais tēvs atgādināja, ka brālība starp kristiešiem nav vājš sentiments. Tā ir balstīta uz pārdabisko vienīgās kristības realitāti, kas iekļaujas vienīgajā Kristus miesā.


Dažādās tikšanās reizēs pāvests ir izcēlis ekumēnisma nozīmi, veicot kristīgo misiju pasaulē. Ķelnē viņš teica, ka „apgaismības laikmetā, kad ticība starp protestantiem un katoļiem bija dalīta, daudz tika spriests par morālo vērtību saglabāšanu, piešķirot tām pietiekamu pamatu. Galarezultātā tika nolemts, ka morālās vērtības ir jāpadara par neatkarīgām no reliģiskajām konfesijām, tā, lai tās atbilstu nosacījumam „etsi Deus non daretur”. Šodien atrodamies gluži pretējā situācijā. Morālās vērtības vairs neredz. Tās kļūst redzamas vienīgi tad, ja ticam Dieva esamībai”.


Intervijā Vatikāna radio vācu programmai, Svētais tēvs uzsvēra, ka ekumēnismam ir ļoti svarīga loma ne tikai formālos dialogos, bet arī vienkāršās tikšanās reizēs, piemēram, jauniešu saietos, tai skaitā arī Pasaules jauniešu dienās.


Benedikta XVI pontifikāts ir aizsācies arī ar starpreliģiju dialogu. Daudz uzmanības tiek veltīts dialogam ar ebrejiem. Uzrunājot jūdu ticības pārstāvjus Ķelnes sinagogā, pāvests teica: „Mūsu kopējais bagātīgais mantojums liek mums sadarboties praktiskā plānā, lai aizsargātu cilvēka tiesības un cilvēka dzīves sakralitāti, kā arī ģimenes vērtības, sociālo taisnību un mieru pasaulē”.


Jāatgādina, ka šī gada 11.jūlijā tika izdots nozīmīgs vēstījums par attiecībām starp reliģiskajām un civilajām autoritātēm ebreju un kristiešu tradīcijās. Šo vēstījumu izdeva divpusējā komisija, kas sastāv no Svētā Krēsla un Izraelas lielbrabināta pārstāvjiem.


Pāvests Benedikts XVI ar lielu atvērtību ir nolēmis turpināt arī katoļu Baznīcas dialogu ar islama reliģiju. 20.augustā Ķelnē tiekoties ar islama kopienu pārstāvjiem, viņš teica: „Ticības un kultūras dialogu starp kristiešiem un musulmaņiem nevar mazināt, izvēloties tam vienīgi atbilstošus notikumus. Šis dialogs ir vitāli nepieciešams un no tā lielā mērā ir atkarīga mūsu nākotne.”


Attiecībā uz šobrīd pasaulē izplatīto terorisma fenomenu, pāvests teica: „šo atentātu idejas autori un plānotāji cenšas saindēt mūsu attiecības, izmantojot visus līdzekļus, to skaitā arī reliģiju.”

is

All the contents on this site are copyrighted ©.