2005-08-29 16:23:00

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. sa v nedeľu, zo svojho letného sídla v Castel Gandolfo, spolu s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa k prítomným prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,návšteva Kolína, minulý týždeň, pri príležitosti Svetového dňa mládeže, bola skutočne mimoriadna skúsenosť Cirkvi. Zúčastnilo sa jej nesmierne veľa mladých zo všetkých končín sveta, ktorí boli sprevádzaní biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a rehoľnými sestrami. Bola to prozreteľná udalosť Božej milosti pre celú Cirkev.

Keď som sa rozprával s biskupmi z Nemecka, krátko predtým ako som sa vrátil do Talianska, povedal som, že mladí vyslali svojim pastierom, a v určitom zmysle všetkým veriacim posolstvo, ktoré je zároveň výzvou:

„Pomôžte nám stať sa učeníkmi a svedkami Krista. Tak ako Mudrci, prišli sme, aby sme sa s ním stretli a poklonili sa mu“. Z Kolína mladí odišli do svojich miest a krajín, oduševnení veľkou nádejou, ale aj s vedomím, že ich čakajú nemalé ťažkosti, prekážky a problémy, ktoré sprevádzajú toto naše obdobie, na ceste autentického hľadania Krista a verného priľnutia k jeho Evanjeliu.

Nielen mladí, ale aj komunity a samotní pastieri si musia stále viac uvedomovať základnú skutočnosť evanjelizácie: tam, kde Boh nemá prvé miesto, kde Boh nie je uznaný a uctievaný ako najvyššie dobro, ľudská dôstojnosť sa nachádza v nebezpečenstve.

Preto je veľmi naliehavé pomôcť dnešnému človeku „objaviť“ autentickú Božiu tvár, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. Aj ľudstvo dnešných čias sa tak bude môcť, podobne ako Mudrci, vrhnúť na kolená a pokloniť sa mu.

Keď som sa rozprával s nemeckými biskupmi, pripomenul som, že adorácia „nie je luxus, ale je prioritou.“ Hľadanie Krista sa musí stať neustálou túžbou veriacich, mladých, dospelých a ich pastierov. Kiež je toto hľadanie sprevádzané, podporované a povzbudzované.

Viera nie je jednoduchý súhlas s vyčerpávajúcim súhrnom dogiem, ktorý by uhasil smäd po Bohu, prítomný v ľudskej duši. Naopak, tento smäd vedie človeka na púti časom k Bohu, ktorý je vždy nový vo svojej nekonečnosti. Kresťan je preto človek, ktorý súčasne hľadá a nachádza.

Práve toto je to, čo robí Cirkev mladou, otvorenou do budúcnosti, bohatou na nádej pre celé ľudstvo.

Svätý Augustín, na ktorého si dnes spomíname, má prekrásne úvahy o pozvaní v 104. žalme: „Quaerite faciem eius semper - Hľadajte vždy jeho tvár“. Upozorňuje, že takéto pozvanie sa nevzťahuje len na tento život, ale platí aj pre večnosť.

Objavovanie „Božej tváre“ sa nikdy nevyčerpáva. Čím viacej vstúpime do jasu Božej lásky, tým krajšie je napredovanie v hľadaní, tak, ako píše sv. Augustín, - „amore crescente inquisitio crescat inventi – spôsobom ako rastie láska, rastie aj hľadanie toho, ktorý bol nájdený“ (Enarr. in Ps. 104,3: CCL 40, 1537).

Toto je skúsenosť po ktorej túžime v hĺbke nášho srdca. Kiež ju prijmeme na príhovor svätého Augustína, biskupa z Hippo, a na materský príhovor Panny Márie, Hviezdy evanjelizácie, ktorú teraz prosíme modlitbou Anjel Pána.

Po modlitbe Anjel Pána, Svätý otec pozdravil prítomných pútnikov v rozličných rečiach.

(SEDOC, 290805, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.