2005-08-20 17:30:16

Židovsko-kresťanský dialóg musí pokračovať


Kolín-Rím: V našom vysielaní sa však vrátime ešte k včerajšej návšteve Kolínskej synagógy Benediktom XVI. O tom, že išlo o významnú udalosť svedčia aj ohlasy, ktoré vyvolala v celom svete.
 
Nemecké denníky ju predstavujú ako hlavnú udalosť dňa. Skoro všetky publikujú fotografie pápeža s predstaviteľmi židovskej obce.
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung cituje slová Svätého Otca o nacistickej novopohanskej ideológii a slová o bratských vzťahoch medzi kresťanmi a hebrejmi.
 
Welt, ktorý je konzervatívnym denníkom, prirovnáva stretnutie Benedikta XVI. s nemeckými židmi k starej mozaike, ktorá vyobrazuje objatie medzi chrámom a synagógou.
 
Rovnako veľký ohlas mala návšteva synagógy aj v Talianskej tlači.
 
„Ratzinger a Wojtyla, dvaja pápeži priatelia Židov, vďaka ktorým židovsko-kresťanský dialóg sa vydal na cestu vzájomného pochopenia, z ktorej niet návratu. Pred niekoľkými rokmi si niečo podobné bolo ťažko čo i len predstaviť“. V rozhovore pre taliansky denník „La Republica“ to vyhlásil Elio Toaff, bývalý rímsky rabín.
 
„Benedikt XVI. – ako ďalej hovorí rabín – hovoril veľmi dobre. Dotkol sa všetkých aspektov vzťahu medzi židmi a kresťanmi vyvážene, jasne, stručne a konkrétne.
 
Medzi Ratzingerom a Wojtylom je možno pozorovať rovnaký pohľad na židovstvo. Je to dobré pre vzťah medzi dvomi vierami“.
 
K slovám Benedikta XVI., ktoré sa vzťahovali na prenasledovanie židov, Elio Toaff dodal:
 
„Povedal všetko čo bolo potrebné povedať, či už z historického pohľadu, alebo pokiaľ ide o odsúdenie nacizmu. Nie sú potrebné ďalšie slová. Ak by povedal viac, myslím si, že by to niekto mohol považovať za propagandu“.
 
Na adresu slov Benedikta XVI. o vzťahu úcty k islamskému náboženstvu a k iným monoteistickým náboženstvám, rabín Toaf uviedol: „Plne s nimi súhlasím.
 
Moslimovia, spolu so židmi a kresťanmi sa modlia k tomu istému Bohu. Aj napriek sociálnym, politickým a náboženským rozdielom, nakoniec zvíťazí pokoj. Som optimista“ – dodal na záver bývalý rímsky rabín Elio Toaff.
 
(lm, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.