2005-08-14 13:27:37

Patróni stretnutia mládeže: sv. Edita Steinová


Nebeským patrónom stretnutia mladých v Kolíne je aj svätá Edita Steinová. Narodila sa 12. októbra 1891 v židovskej rodine v Poľskej Wroclawi, kde vychodila základnú i strednú školu a začala štúdium psychológie, germanistiky a histórie.
 
Pokračovala v štúdiu filozofie u zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla. Po skončení štúdia a získaní doktorátu sa stala jeho asistentkou.
 
Do 30. roku svojho života sa vyhlasovala za ateistku. Dlhé hľadanie pravdy a úsilie rozhodnúť sa pre Krista vyvrcholilo 1. januára 1922 krstom v katolíckom kostole. Od chvíle krstu túžila vstúpiť do Karmelu.
 
Všetky svoje vedomosti podriadila „múdrosti Kríža“, aby v duchovnej jednote s Vykupiteľom „pomáhala niesť utrpenie ľudí a prinášala náhradu za kričiacu nespravodlivosť vo svete“.
 
Do karmelitánskeho kláštora v Kolíne nad Rýnom vstúpila v októbri 1933. V Nemecku sa vtedy dostal k moci národný socializmus a rástlo prenasledovanie Židov.
 
Karmelitánky, ktoré boli ohrozené jej prítomnosťou a chceli zachrániť kláštor i ju, poslali sr. Terezu Benediktu od Kríža - také bolo jej rehoľné meno - do kláštora dovtedy ešte neokupovanom Holandsku, v meste Echt. No ani tento úkryt nebol bezpečný.
 
Dňa 2. 8. 1942 ju zatkli, vzali do holandského zberného tábora, odkiaľ ju deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime, kde zahynula 9. augusta 1942.
 
Jedna z najväčších žien 20. storočia, Edita Steinová, metodologickými myšlienkami a bohatstvom poznania scholastiky a fenomenológie, biblického myslenia i teológie, dospela k tomu, že u nej dosiahli veda a náboženstvo dokonalú harmóniu.
 
Judaizmus a kresťanstvo vnímala ako harmonický celok. Za svätú ju vyhlásil Ján Pavol II. 11. októbra 1998, a o rok neskôr, 1. októbra 1999 ju spolu so svätou Brigitu Švédskou a svätou Katarínou Sienskou ustanovil za spolupatrónku Európy.All the contents on this site are copyrighted ©.