2005-08-09 16:25:04

Edita Steinová - spolupatrónka Európy


Na dnešný deň pripadá liturgická spomienka sv. Edity Steinovej, spolupatrónky Európy. Narodila sa 12. októbra 1891 v židovskej rodine vo Wroclawi. Filozofiu študovala u zakladateľa fenomenológie Edmunda Huserla a po obhájení doktorátu sa stala jeho asistentkou.

Až do 30. roku života sa vyhlasovala za ateistku. Jej neúnavné hľadanie pravdy vyvrcholilo 1. januára 1922 krstom v katolíckom kostole. Do karmelitánskeho kláštora vstúpila v roku 1933 v Kolíne nad Rýnom. V Nemecku sa v tom čase dostal k moci národný socializmus a rástlo prenasledovanie Židov.

Karmelitánky, ktoré boli ohrozené jej prítomnosťou, poslali sestru Terezu Benediktu od Kríža – také bolo jej rehoľné meno – do kláštora v Holandsku, ktoré nebolo okupované Nemcami. Napriek tomu, ju 2. 8. 1942 zatkli a deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime, kde zahynula 9. augusta 1942.

„Obetovala sa –ako povedal pápež Ján Pavol II. pri jej blahorečení 1. mája 1987 v Kolíne – za spásu svojho národa, svojej Cirkvi, celého sveta, ako zmierna obeta za skutočný pokoj.“ Za svätú ju vyhlásil ten istý Pápež 11. októbra 1998, a o rok neskôr, 1. októbra 1999 ju spolu so svätou Brigitou Švédskou a svätou Katarínou Sienskou ustanovil za spolupatrónku Európy.All the contents on this site are copyrighted ©.